ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2017–2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2017–2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için Gereken Asgari Şartlar

·  Avrupa Birliği,Program ülkelerin vatandaşı veya başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak

·  Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrenci olmak

·  Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.20/4.00 olması

·  Lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.5/4.00 olması gerekmektedir.

Gidilecek Üniversite

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 2017–2018 Akademik Yılına ait ikili anlaşmalar çerçevesinde  ve öğrenci kontenjanları doğrultusunda belirlenmektedir. İkili anlaşma yapılan üniversite, bölüm ve kontenjanlara Erasmus Koordinatörlüğü’ web sayfasından (http://erasmus.karatekin.edu.tr/ikili-anlasmalar-229-sayfasi.karatekin) ulaşılabilir.

Her bir bölümün kontenjanı, 2017 yılı itibariyle yaptığı ikili anlaşmalarla sınırlıdır. Herhangi bir bölümde kontenjanları doldurulacak yeterlilikte öğrenci bulunmadığı takdirde, bu kontenjanlar gerekli yeterliliği sağlayan öğrencilerin bulunduğu bölümlere kaydırılabilir.

Öğrenim Süresi

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinin süresi 2017/2018 Akademik Yılı bahar dönemini kapsamaktadır..

Hibeler

Hibe miktarları gidilen ülke bazında belirlenmiştir. Belirlenen hibe miktarları üst limittir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Türkiye ,Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya,

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

Başvuru

Başvurular olarak 05-26 EYLÜL 2017 tarihleri arasında Üniversite Bilgi Sistemi (https://ubis.karatekin.edu.tr/ )UBİS’ten başvuru formunu doldurularak yapılacaktır. Elden belge teslim edilmeyecektir. Erasmus Programı hakkında bilgi almak isteyenler Enstitü, Fakülte, Yüksekokul Birim Koordinatörleri ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvurabilirler.

ERASMUS+  ÖĞRENİM ÖĞRENCİSİ SEÇİM SÜRECİ 

Yabancı Dil Sınavı

ERASMUS+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı "İNGİLİZCE" dilinde ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.1. Aşama: 28 Eylül  2017 tarihinde  Perşembe  günü saat: 09.00'da Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Katta 507 ve 514 no'lu sınıflarda yapılacaktır.

Bu sınavda öğrencilerin,İngilizce alanından ; Gramer;  Okuma; Yazılı Kompozisyon bilgi ve becerileri ölçülecektir. Bu sınavı geçemeyen öğrenciler doğrudan eleneceklerdir.

2. Aşama: 28 Eylül  2017 tarihinde  Perşembe  günü  Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin 5. Katta 507 ve 514  no'lu sınıflarda 13.30 da yapılacaktır. 1. Aşama sınavından başarılı olan öğrenciler, İngilizce konuşma becerileri bakımından ölçülecektir.

1. ve 2. Aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerden en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ERASMUS Programı sıralaması yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar kullanılacaktır:

Akademik Başarı Düzeyi

% 50

Yabancı Dil Sınavı

% 50

Seçim Sonuçları

Seçim sonuçları, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ’ne başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde, Erasmus Koordinatörlüğümüzün panosunda ve Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü WEB sayfasında yayınlanacaktır.

Not I: Öğrencilerden daha önce Erasmus hareketliliğine katılan veya sınavı kazanıp belirlenen tarihten sonra Erasmustan feragat eden öğrencilerden genel toplamda 10 puan düşülecektir.  

Not 2: Şehit ve gazi çocuklarına 15 puan ve Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) 10 puan verilecektir.
Duyuru Tarihi: 21.08.2017

Etiketler :