ERASMUS KA107 DEGERLENDIRME KRITETLERI VE KONTENJANLAR

ERASMUS+ KA107  PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLILIGI

Erasmus+ Eğitim Alma hareketliliğini değerlendirmede aşağıdaki şartlara öncelik verilerek başvuran adaylara puan verilecek ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek katılımcılar seçilecektir.

Adı Soyadı

Projeye Katkı

%20

Gelen Öğrenciye Ders Verme %10

 Katılım Sayısı  %30

Yabancı dil

%10

İş Planın İçeriği

%10

Uzman veya Araştırma Görevlisi %20

İdari Personel %20

Toplam

Puan

%100

Sonuç

1.  Projeye Katkı:  Proje yazımında görev alan personele 20 puan verilecektir.

2.  Gelen Öğrenciye Ders Verme: Erasmus+ hareketliliklerinden gelecek olan öğrencilere ders verecek olan akademisyenlere 10 puan verilecektir. Verilecek olan dersin/derslerin isimlerinin ve içeriğinin Erasmus başvuru sistemine yüklenmesi gereklidir.

3.  Katılım Sayısı: Erasmus+ KA107 projesinden ilk kez faydalanacaklar için 30 puan, 2. kez faydalanacaklar için 20 puan, 3. kez faydalanacaklar için 10 puan verilecektir, 4. kez ve fazlası için puan verilmeyecektir.

4.  Yabancı Dil: Yabancı dil puanının %10’u ( ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL ve IELTS,YÖKDİL sınav puanlarının YÖK eşdeğerliliklerine göre %10’u alınacaktır.  Resmi geçerliliği olan Dil Belgesinin ibrazı gereklidir - Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlere puan verilmeyecektir.)

5.  İş planının içeriğinin özgün ve uzmanlık alanı ile ilgili olması beklenmektedir. Başvuru sahibinin bölümü ile gideceği üniversitedeki bölüm benzer niteliklere sahip olmalıdır. İş planını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. İş planının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur.

6.  Akademik Uzmanlara veya Araştırma Görevlilerine 20 puan verilecektir.

7.  Akademik unvanı olmayan idari personel başvurularına ise 20 puan verilecektir.

ERASMUS+ KA107 PERSONEL DERS VERME HAREKETLILIGI

Erasmus+ ders verme hareketliliğini değerlendirme aşamasında aşağıdaki kriterlere öncelik verilecektir. Başvuran adaylara puan verilecek ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek katılımcılar seçilecektir.

No

Adı Soyadı

Projeye Katkı

%20

Gelen Öğrenciye Ders Verme %20

 Katılım Sayısı  %30

Yabancı dil

%10

Öğretim Programı İçeriği

%10

Erasmus Fakülte/Bölüm Koordinatörü %10

Toplam

Puan

%100

Sonuç

1.  Projeye Katkı:  Proje yazımında görev alan personele 20 puan verilecektir.

2.  Gelen Öğrenciye Ders Verme: Erasmus+ hareketliliklerinde gelecek olan öğrencilere ders verecek olan akademisyenlere 20 puan verilecektir. Verilecek olan dersin/derslerin isimlerinin ve içeriğinin Erasmus başvuru sistemine yüklenmesi gereklidir.

3.  Katılım Sayısı: : Erasmus+ KA107 projesinden ilk kez faydalanacaklar için  30 puan, 2. kez faydalanacaklar için 20 puan, 3. kez faydalanacaklar için 10 puan verilecektir, 4. kez ve fazlası için puan verilmeyecektir.

4.  Yabancı Dil: Yabancı dil puanının %10’u ( ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL ve IELTS, YÖKDİL sınav puanlarının YÖK eşdeğerliliklerine göre %10’u alınacaktır.  Resmi geçerliliği olan Dil Belgesinin ibrazı gereklidir - Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlere puan verilmeyecektir.)

5.  Öğretim programı içeriğinin özgün ve uzmanlık alanı ile ilgili olması beklenmektedir. Başvuru sahibinin bölümü ile gideceği üniversitedeki bölüm benzer niteliklere sahip olmalıdır. Öğretim programını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Öğretim programının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur.

6.  Erasmus Fakülte/Bölüm koordinatörlerine 10 puan verilecektir 

2017-2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği Kontenjanları;

SUDAN  (Alzaiem Alazhari University ) Toplam 15 Kişi.  8 ders verme ve 7 eğitim alma şeklinde olacaktır. Kontenjanın birimlere dağılımı ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir.

AZERBAYCAN (Nakhchivan State University) Toplam 20 Kişi.  10 ders verme ve 10 eğitim alma şeklinde olacaktır. Kontenjanın birimlere dağılımı ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir.

TACİKİSTAN (Branch of Lomonosow Moscow State University) Toplam 9 Kişi. 4 ders verme ve 5 eğitim alma şeklinde olacaktır.Kontenjanın birimlere dağılımı ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir.

Not 1: Üniversitemiz personeli bir dönemde eğitim alma ya da ders verme hareketliliğinden sadece birinden faydalanabilecektir. Ülkelere göre yeterli başvuru olmaması durumunda komisyon kararı doğrultusunca ders verme ve eğitim alma arasında veya personelin istemesi ile ülkeler arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Yeterli başvuru alınırsa sonuçlar açıklandıktan sonra ülkeler açısından değişiklik yapılmayacaktır.

Not 2: Öğretim programını/ iş planını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Öğretim programının/ iş planının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur.

Not 3: Engelli veya Gazi personel ile Şehit ve Gazi yakını personele +10 puan verilecektir.