ERASMUS KA107 PERSONEL BAŞVURULARI

2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+  KA107 DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

İLAN TARİHİ  : 11 EYLÜL 2017

SON BAŞVURU : 05 EKİM 2017

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Kapsamı:

Personel ders verme  hareketliliği  Türkiye’de  ECHE  sahibi  bir  yükseköğretim  kurumunda  ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan  bir  yükseköğretim  kurumunda  veya  Ortak  Ülkedeki  bir  yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye  ilişkin  olarak  karşı  kurumla  ortaklaşa  akademik/eğitsel  faaliyetler  gerçekleştirmesine  imkân  sağlayan  faaliyet  alanıdır.

Hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik personelin kurumumuzda istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Kapsamı:

Personel eğitim  alma  hareketliliği  Türkiye’de  ECHE  sahibi  bir  yükseköğretim  kurumunda  istihdam  edilmiş  herhangi  bir  personelin,  Ortak  Ülkelerin  birinde  bir  yükseköğretim kurumunda  eğitim  almasına  veya  Ortak  Ülkedeki  bir  yükseköğretim  kurumunda  istihdam  edilmiş  personelin  Türkiye’de  bir  yükseköğretim  kurumunda  eğitim almasına  imkân  sağlayan  faaliyet  alanıdır.  Bu  faaliyet  kapsamında  kişinin  mevcut  işi  ile  ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem  süreçleri  gibi)  alması  mümkündür.  Konferans katılımları ise  faaliyet  kapsamında desteklenememektedir.

Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi,  seyahat  hariç  en  az  5  iş  günüdür. Bununla birlikte,  ders verme faaliyetinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az  saat  ders  verdiğinin tespit edildiği  durumlarda,  faaliyet  geçersiz  kabul  edilir  ve  yararlanıcıya  herhangi  bir  hibe  ödemesi yapılmaz.

Erasmus Ders Verme  ve Eğitim Alma Hareketliliği Hedefleri:

·  Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,

·  Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,

·  Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

  • Eğitim Alma hareketliliğinin amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Kontenjanlar

2017-2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği kontenjanları;

SUDAN  (Alzaiem Alazhari University ) Toplam 15 Kişi.  8 ders verme ve 7 eğitim alma şeklindedir. Kontenjanın birimlere dağılımı ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir.

AZERBAYCAN (Nakhchivan State University) Toplam 20 Kişi.  Kontenjan dağılımı10 ders verme ve 10 eğitim alma şeklindedir. Kontenjanın birimlere dağılımı ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir.

TACİKİSTAN (Branch of Lomonosow Moscow State University) Toplam 9 Kişi. 4 ders verme ve 5 eğitim almaşeklindedir.Kontenjanın birimlere dağılımı ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir.

Hareketlilikler toplu olarak aynı hafta içerisine yapılacaktır. Hareketlilik tarihleri 20-24 Kasım 2017’dir. Ders verme hareketliliği için karşı kurumda bölümün olması ve o bölüm ile anlaşmanın olması Erasmus+ programının şartıdır.

Personel hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanmak mümkündür.

 BAŞVURU:

1.  Üniversitemiz Erasmus sayfasından online başvuru

·  Erasmus personel hareketliliği faaliyeti kapsamında alınacak tüm başvuruların  ONLINE olarak Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüze http://onkayit.karatekin.edu.tr/GIRIS yapılması gerekmektedir.

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelin taslak Öğretim Anlaşması’’ (Teaching Agreement) (http://erasmus.karatekin.edu.tr/erasmus-ka107-personel-basvurulari--359-sayfasi.karatekin ) ile başvuru yapması gerekmektedir. Öğretim Anlaşması (Teaching Agreement)  (Başvuruda taslak program sunulacaktır )

Eğitim Alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelin taslak “ Eğitim Anlaşması’’ (Training Agreement) (http://erasmus.karatekin.edu.tr/erasmus-ka107-personel-basvurulari--359-sayfasi.karatekin) ile başvuru yapması gerekmektedir. Eğitim Anlaşması (Training Agreement )  (Başvuruda taslak program sunulacaktır )

Kabul/Davet Mektubu Erasmus Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır.  Personelin başvuru aşamasında kabul almasına gerek yoktur.

Not:  Sıralama başvuru sahiplerinin puan üstünlüklerine göre olacaktır.

Değerlendirme:

Erasmus ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere yapılan tüm başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır (Yukarıda belirtilen şartlar geçerlidir).

‘Öğretim Anlaşması’ ve ‘Eğitim Anlaşması’ değerlendirme süreci Rektörlük Makamınca görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirmenin şeffaf ve adil yapılması programın genel kurallarından biri ve ECHE’nin gereğidir.

ERASMUS+ KA107  PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLILIGI

Erasmus+ Eğitim Alma hareketliliği değerlendirmede aşağıdaki şartlara öncelik verilerek başvuran adaylara puan verilecek ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek katılımcılar seçilecektir.

Adı Soyadı

Projeye Katkı

%20

Gelen Öğrenciye Ders Verme %10

 Katılım Sayısı  %30

Yabancı dil

%10

İş Planın İçeriği

%10

Uzman veya Araştırma Görevlisi %20

İdari Personel %20

Toplam

Puan

%100

Sonuç

1.  Projeye Katkı:  Proje yazımında görev alan personele 20 puan verilecektir.

2.  Gelen Öğrenciye Ders Verme: Erasmus+ hareketliliklerinde gelecek olan öğrencilere ders verecek olan akademisyenlere 10 puan verilecektir. Verilecek olan dersin/derslerin isimlerinin ve içeriğinin Erasmus başvuru sistemine yüklenmesi gereklidir.

3.  Katılım Sayısı: Erasmus+ KA107 projesinden ilk kez faydalanacaklar için 30 puan, 2. kez faydalanacaklar için 20 puan, 3. kez faydalanacaklar için 10 puan, 4. kez ve fazlası için puan verilmeyecektir.

4.  Yabancı Dil: Yabancı dil puanının %10’u ( ÜDS,YÖKDİL, KPDS, YDS, TOEFL ve IELTS sınav puanlarının YÖK eşdeğerliliklerine göre %10’u alınacaktır.  Resmi geçerliliği olan Dil Belgesinin ibrazı gereklidir - Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlere puan verilmeyecektir.)

5.  İş planının içeriğinin özgün ve uzmanlık alanı ile ilgili olması beklenmektedir. Başvuru sahibinin bölümü ile gideceği üniversitedeki bölüm benzer niteliklere sahip olmalıdır. İş planını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. İş planın İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur.

6.  Akademik Uzman veya araştırma görevlilerine 20 puan verilecektir.

7.  Akademik unvanı olmayan idari personel başvurularına ise 20 puan verilecektir

ERASMUS+ KA107 PERSONEL DERS VERME HAREKETLILIGI

Erasmus+ ders verme hareketliliği değerlendirme aşamasında aşağıdaki kriterlere öncelik verilecektir. Başvuran adaylara puan verilecek ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek katılımcılar seçilecektir.

No

Adı Soyadı

Projeye Katkı

%20

Gelen Öğrenciye Ders Verme %20

 Katılım Sayısı  %30

Yabancı dil

%10

Öğretim Programı İçeriği

%10

Erasmus Fakülte/Bölüm Koordinatörü %10

Toplam

Puan

%100

Sonuç

1.  Projeye Katkı:  Proje yazımında görev alan personele 20 puan verilecektir.

2.  Gelen Öğrenciye Ders Verme: Erasmus+ hareketliliklerinde gelecek olan öğrencilere ders verecek olan akademisyenlere 30 puan verilecektir. Verilecek olan dersin/derslerin isimlerinin ve içeriğinin Erasmus başvuru sistemine yüklenmesi gereklidir.

3.  Katılım Sayısı: : Erasmus+ KA107 projesinden ilk kez faydalanacaklar için  30 puan, 2. kez faydalanacaklar için 20 puan, 3. kez faydalanacaklar için 10 puan, 4. kez ve fazlası için puan verilmeyecektir.

4.  Yabancı Dil: Yabancı dil puanının %10’u ( ÜDS, YÖKDİL,KPDS, YDS, TOEFL ve IELTS sınav puanlarının YÖK eşdeğerliliklerine göre %10’u alınacaktır.  Resmi geçerliliği olan Dil Belgesinin ibrazı gereklidir - Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlere puan verilmeyecektir.)

5.  Öğretim programı içeriğinin özgün ve uzmanlık alanı ile ilgili olması beklenmektedir. Başvuru sahibinin bölümü ile gideceği üniversitedeki bölüm benzer niteliklere sahip olmalıdır. Öğretim programını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Öğretim programının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur.

6.  Erasmus Fakülte/Bölüm koordinatörlerine 10 puan verilecektir 

2017/2018 Akademik yılı Personel Hareketliliği Hibe Hesapları:

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları Avro cinsindendir.

Günlük hibe miktarı 160Avro;160 x5 = 800 avro; Azerbaycan ve Sudan için de aynıdır. Tacikistan için ödemeler 7 gün üzerinden hesaplanacaktır. Sudan da Cuma günleri resmi tatil olduğu için hareketlilik Pazar günü başlayıp Perşembe günü bitecektir.

Seyahat miktarı gidilen ülkenin uzaklık durumuna göre değişir.

Azerbaycan: 275 avro  Sudan : 360 avro Tacikistan : 530 avrodur.

   Faaliyetten faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. Önce personelin gitmesi öngörülen ülke ve süreye göre hesap edilen toplam hibesinin birinci taksidi (yaklaşık %80) yararlanıcının Avro hesabına yatırılır. İkinci taksit (yaklaşık %20) ise faaliyet dönemi sonunda, personel gerekli belgeleri teslim ettikten sonra Avro hesabına yatırılır. 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe, kalacak yer, yeme içme  masrafları, iletişim giderleri, şehir içi seyahat giderleri ev sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Söz konusu giderler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. Hafta sonu/resmi tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde, bu durum öğretim/iş programı ya da katılım sertifikası ile destekleniyorsa ilgili gün/günler için hibe ödemesi yapılabilmektedir. Bu süre herkes için azami 5 gündür.

Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin öğretim/iş programında karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler, ders verme ile ilgili olarak da mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumdan görevinin gerektirdiği bir ders vermiş olduğu görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır. Karşı kurumla ortaklaşa gerçekleştirilen akademik/eğitsel faaliyetin taraflarca imzalanmış öğretim programı ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca seyahat günlerinin belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

   GÖREVLENDİRME

Başvurunuz Komisyon tarafından onaylandıktan sonra görevlendirme işlemlerinize başlayabilirsiniz. Bunun için Fakültenizin Dekanlığına ya da Yüksekokul Müdürlüğünüze dilekçe vermeniz gerekmektedir. Görevlendirme olurunuz çıktıktan sonra, Koordinatörlüğümüze gelerek Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmenizi imzalamanız ve hibe ödemenizin yapılabilmesi için bu belgenin aslının Koordinatörlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir. Ödemenizin aksamaması için birimler arası evrak teslim süresini bizzat takip etmenizi ve elden teslim ederek süreci hızlandırmanızı öneririz.

 Seyahat Gideri Ödemesi:

    • Fatura, e bilet veya Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri

Ders verme hareketliliği faaliyetinde, ders verme süresinin en az 8 ders saatini içermesi gerekmektedir. Ders verme süresi hiçbir şekilde 8 ders saatinden az olamaz. Yurt dışında ders verme süresinin 8 saatin altına düşmesi durumunda Erasmus hibesi verilemez.

Not 1: Üniversitemiz personeli bir dönemde eğitim alma ya da ders verme hareketliliğinden sadece birinden faydalanabilecektir. Ülkelere göre yeterli başvuru olmaması durumunda komisyon kararı doğrultusunca ders verme ve eğitim alma arasında veya personelin istemesi ile ülkeler arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Yeterli başvuru alınırsa sonuçlar açıklandıktan sonra ülkelerde  değişiklik yapılmayacaktır.

Not 2: Öğretim programını/ iş planını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Öğretim programının/ iş planının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur.

Not 3: Engelli , Gazi ve şehit yakını  personele +10 puan verilecektir.