2020-2021 Güz Dönemi Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2020–2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için Gereken Asgari Şartlar

  • Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrenci olmak
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.20/4.00 olması
  • Lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2.5/4.00 olması.

 

Gidilecek Üniversite

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 2020–2021 Akademik Yılına ait ikili anlaşmalar çerçevesinde ve öğrenci kontenjanları doğrultusunda belirlenmektedir. İkili anlaşma yapılan üniversite, bölüm ve kontenjanlara Erasmus Koordinatörlüğü’ web sayfasından  https://erasmus.karatekin.edu.tr/ikili-anlasmalar-6451-sayfasi.karatekin ulaşılabilir. Her bir bölümün kontenjanı, 2020 yılı itibariyle yaptığı ikili anlaşmalarla sınırlıdır. Herhangi bir bölümde kontenjanları doldurulacak yeterlilikte öğrenci bulunmadığı takdirde, bu kontenjanlar gerekli yeterliliği sağlayan öğrencilerin bulunduğu bölümlere kaydırılabilir.

 

Öğrenim Süresi: Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinin süresi 2020/2021 Akademik Yılı güz dönemini kapsamaktadır.

 

Hibeler

Hibe miktarları gidilen ülke bazında belirlenmiştir. Belirlenen hibe miktarları üst limittir.

 

ÜLKE GRUPLARI

HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER

AYLIK STAJ (AVRO)

AYLIK ÖĞRENİM (AVRO)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

 

 

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

 

300

 

Başvuru 

Başvurular online olarak 27 Ocak - 14 Şubat 2020 tarihleri arasında Üniversite Bilgi Sistemi (https://ubis.karatekin.edu.tr/ )UBİS’ten başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Elden belge teslim edilmeyecektir. Erasmus Programı hakkında bilgi almak isteyenler Enstitü, Fakülte, Yüksekokul Birim Koordinatörleri ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvurabilirler.

 

ERASMUS+  ÖĞRENİM ÖĞRENCİSİ SEÇİM SÜRECİ

 

Yabancı Dil Sınavı       

ERASMUS+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı "İNGİLİZCE" dilinde ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.

1. Aşama: 18 Şubat 2020 Salı  günü saat: 09.00`da Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Merkezi Dersliklerde yapılacaktır.

Bu sınavda öğrencilerin, İngilizce alanından; Gramer;  Okuma; Yazılı Kompozisyon bilgi ve becerileri ölçülecektir. Bu sınavı geçemeyen öğrenciler doğrudan eleneceklerdir.

2. Aşama: 18 Şubat 2020 Salı  günü Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. katta dil merkezi sınıflarında 13.30 da yapılacaktır. 1. Aşama sınavından başarılı olan öğrenciler, İngilizce konuşma becerileri bakımından ölçülecektir.

1. ve 2. Aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerden en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ERASMUS Programı sıralaması yapılacaktır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar kullanılacaktır:

Akademik Başarı Düzeyi

% 50

Yabancı Dil Sınavı

% 50

 

Şehit ve gazi çocuklarına:

+15

Engelli öğrencilere:

+10

Daha önce yararlanma (faaliyet başına):

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma:

-10

Duyurulan tarihe kadar vazgeçmeme:

-10

Yabancı dil sınavına gireceğini beyan edip girmeme:

-5


Seçim Sonuçları

Seçim sonuçları, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ’ne başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde, Erasmus Koordinatörlüğümüzün panosunda ve Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü WEB sayfasında yayınlanacaktır.

  • Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
  • Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

 

Not: Uluslararası öğrenciler için toplam yüzde 5 kontenjan verilecek olup ve bu öğrenciler arasından ülke ve bölüm çeşitliliğine dikkat edilecektir. Ayrıca öğrencilerin ikamet, vize ve derslerinden sıkıntı yaşamamaları için Erasmus sonucuna göre bölümlerinden onay alınacaktır.

Not: Öğrenciler sınavı geçmek kaydıyla hibesiz de faydalanabilirler.