ÇAKÜ Erasmus Not Dönüşüm Tablosu

ÖN LİSANS VE LİSANS

Erasmus Hareketliliği veya diğer ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışında eğitim gören öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. Erasmus Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin not dönüşüm işlemleri aşağıda yer alan AKTS not dönüşüm tablosu değerleri dikkate alınarak yapılır.

TABLO 1

English-in words

Numeric Equivalent

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

very good

90-100

A

good +

85-89

B1

good

80-84 

B2

sufficient +

75-79

B3

sufficient

70-74

C1

allowing +

65-69

C2

allowing

60-64

C3

insufficient

50-59

F1

insufficient

0-49  

F2

 TABLO 2

Sayısal Notlar

Katsayılar

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

90-100

4,00

A

85-89

3,50

B1

80-84

3,25

B2

75-79

3,00

B3

70-74

2,50

C1

65-69

2,25

C2

60-64

2,00

C3

50-59

1,50

F1

0-49

0,00

F2

 TABLO 3

Başarı Notu

Harf Notu Karşılığı

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

4.00

AA

A

3.50

BA

B1

3.00

BB

B2

2.50

CB

B3

2.00

CC

C1

1.50

DC

C2

1.00

DD

C3

0.00

FF

F1

0.00

FD

F2

-

Sınava girmedi

FF1

-

Devamsızlıktan kaldı

FF2

TABLO 4

ECTS Grade

% of successful students normally achieving the grade

Definition

A

B

C

D

E

FX

F

10

25

30

25

10

-

-

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

FAIL - considerable further work is required

10 LUK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

10

with distinctions

A

9

excellent

B1

8

very good

B2

7

good

B3

6

almost good

C1

5

satisfactory

C2

4

almost satisfactory

C3

3

not passed or failed

F2

2

not passed or failed

F2

1

not passed or failed

F2

0

not passed or failed

F2

5 LİK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ (A)

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

5

very good

A

4,5

good +

B1

4

good

B2

3,5

sufficient +

B3

3

sufficient

C1

2,5

allowing +

C2

2

allowing

C3

1,5

insufficient

F2

1

insufficient

F2

0,5

insufficient

F2

0

insufficient

F2

5 LİK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ (B)

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

5

very good

A

4,5

better than good

B1

4

good

B2

3,5

better than satisfactory

C1

3

satisfactory

C2

2,5

 

C3

2

failure

F2

5 LİK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ (C)

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

5

excellent

A

4

good

B2

3

satisfactory

C1

2

passed

C3

1

failed

F1

0

failed

F2

  5 LİK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ (D)                

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

5

very good

A

4,5

better than good

B1

4

good

B2

3,5

better than satisfactory

C1

3

satisfactory

C2

2,5

satisfactory

C3

2

failure

F2

ECTS NOT DÖNÜŞÜMÜ

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

A

excellent

A

B

very good

B1

C

good

B2

D

satisfactory

C1

E

sufficient

C3

FX

failed

F1

F

failed

F2

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-69 DC 1.50
60-64 DD 1.00
50-59 FD 0.50
00-49 FF 0.00