KA107 Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

2021 ERASMUS+  KA107 DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU I

İLAN TARİHİ:  22 Şubat 2021

SON BAŞVURU: 12 Mart 2021

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Kapsamı:

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlar arası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlar arası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik personelin kurumumuzda istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

 

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Kapsamı:

 

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi)  alması mümkündür.  Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi,  seyahat hariç en az 5 iş günüdür. Bununla birlikte,  ders verme faaliyetinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 10 ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin tespit edildiği durumlarda,  faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Erasmus Ders Verme  ve Eğitim Alma Hareketliliği Hedefleri:

 

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.
 • Eğitim Alma hareketliliğinin amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Kontenjanlar

2021 Erasmus+ Personel Hareketliliği kontenjanları;

 

SUDAN (Sudan University of Science and Technology) http://www.sustech.edu/ Toplam 5 kişi 3 ders verme ve 2 eğitim alma şeklindedir. Kontenjanın birimlere dağılımı öncelikli olarak her fakülte/ birime birer olmak kaydıyla komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir. Her birimden yeterli başvuru olmaması durumunda aynı fakülte/birimlere 2.3…. kontenjan verilecektir.

Hareketlilik 2021 yılı içerisinde her iki kuruma da uygun olan zamanda gerçekleştirilecektir.

CİBUTİ (University of Djibouti) http://www.univ.edu.dj/  Toplam 4 kişi 2 ders verme ve 2 Eğitim Alma şeklindedir. Kontenjanın birimlere dağılımı öncelikli olarak her fakülte/ birime birer olmak kaydıyla ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir. Her birimden yeterli başvuru olmaması durumunda aynı fakülte/birimlere 2 kontenjan verilecektir. Yine ders verme veya eğitim almaya yeterli başvuru olmaması durumunda ders verme ve eğitim almadan aktarım yapılacaktır. Hareketlilik 2021 yılı içerisinde her iki kuruma da uygun olan zamanda gerçekleştirilecektir

 

BANGLADEŞ  ( Islamic University, Kushtia )        https://www.iu.ac.bd/   Toplam 1 kişi ders verme şeklindedir. Ders verme hareketliliği için karşı kurumda bölümün olması ve o bölüm ile anlaşmanın olması Erasmus+ programının şartıdır. Her birimden yeterli başvuru olmaması durumunda aynı fakülte/birimlere ders verme/alma kontenjan aktarımı yapılacaktır.

 

İlgili bölüm ve konulardan başvuru olmazsa diğer konu ve bölümlere aktarım yapılacaktır. Her halükarda başvurulan bölümün karşı kuruma olması şarttır. Hareketlilik 2021 yılı Haziran sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Not: Karşı kurumların göndereceği personelin hareketliliğe katılamaması durumunda hareketliliğe başvuran ve yedek seçilen personel ile iletişime geçilecektir.

 

Ders verme hareketliliği için karşı kurumda bölümün olması ve o bölüm ile anlaşmanın olması Erasmus+ programının şartıdır. Erasmus başvurularını değerlendirmede karşı kurumda ilgili bölüm olmaması durumunda başvuru sahibinin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Hareketliliğin gerçekleşebilmesi için komisyonca asil seçilen personelin karşı kurum tarafından da onaylanması şarttır. Eğer karşı kurum ilgili personelin eğitim/ öğretim anlaşmasını yetersiz/uygunsuz bulması halinde hareketlilik için hibe verilmeyecektir.  

 

Not: Personel hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanmak mümkündür.

 

  BAŞVURU:

 

 1. Üniversitemiz Erasmus sayfasından online başvuru
 • Erasmus personel hareketliliği faaliyeti kapsamında alınacak tüm başvuruların ONLINE olarak Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüze http://onkayit.karatekin.edu.tr/GIRIS yapılması gerekmektedir.

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelin taslak Öğretim Anlaşması’’ (Teaching Agreement) https://erasmus.karatekin.edu.tr/personel-ders-verme-hareketlili%C4%9Fi-6396-sayfasi.karatekin    ile başvuru yapması gerekmektedir. Öğretim Anlaşması (Teaching Agreement)  (Başvuruda taslak program sunulacaktır ) (Başvuruda taslak program sunulacaktır ) Not: Komisyon değerlendirme de önceki başvurulardaki aynı kişinin başvurusunu da benzerlik değerlendirmesi yapacağı için anlaşmanın özgün olması şarttır. Benzerlik oranın fazla olması ya da önceki formun yüklenmesi durumunda puan düşecektir.)

Eğitim Alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelin taslak “Eğitim Anlaşması’’ (Training Agreement) https://erasmus.karatekin.edu.tr/personel-egitim-alma-hareketliligi-6397-sayfasi.karatekin    ile başvuru yapması gerekmektedir. Eğitim Anlaşması (Training Agreement  )  (Başvuruda taslak program sunulacaktır ) Not: Komisyon değerlendirme de önceki başvurulardaki aynı kişinin başvurusunu da benzerlik değerlendirmesi yapacağı için anlaşmanın özgün olması şarttır. Benzerlik oranın fazla olması ya da önceki formun yüklenmesi durumunda puan düşecektir.)

 

Kabul/Davet Mektubu hareketlilik tarihi netleştikten sonra gidecek olan grup tarafından toplu alınacaktır.  Personelin ilk başvuru aşamasında kabul almasına gerek yoktur.

Not:  Sıralama başvuru sahiplerinin puan üstünlüklerine göre olacaktır.

 

Değerlendirme:

 

Erasmus ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere yapılan tüm başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır (Yukarıda belirtilen şartlar geçerlidir).

‘Öğretim Anlaşması’ ve ‘Eğitim Anlaşması’ değerlendirme süreci Rektörlük Makamınca görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirmenin şeffaf ve adil yapılması programın genel kurallarından biri ve ECHE’nin gereğidir.

 

 

ERASMUS+ KA107 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLILIGI

Erasmus+ Eğitim Alma hareketliliği değerlendirmede aşağıdaki şartlara öncelik verilerek başvuran adaylara puan verilecek ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek katılımcılar seçilecektir.

Adı Soyadı

Katılım Sayısı  %40

Yabancı dil

%25

Eğitim Anlaşmasının İçeriği

%15

Derse yükü olmayan Öğretim Görevlisi veya Araştırma Görevlisi %10

İdari Personel %10

Erasmus’a katkı (Birim Erasmus Koordinatörleri ne veya AB Dışı Erasmus için anlaşma yapan)

%10+10

Toplam

Puan

%100

Sonuç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Katılım Sayısı: ERASMUS+ KA107 Programdan ilk kez faydalanacaklar için 40 puan, 2. kez faydalanacaklar için 20 puan, 3. kez faydalanacaklar için 10 puan, 4. kez faydalanacaklalar için 5 puan ve 5. kez ve üzeri faydalanacaklar için puan verilmeyecektir.
 2. Yabancı Dil: Yabancı dil puanının %25’i ( ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİLve TOEFL sınav puanlarının YÖK eşdeğerliliklerine göre %25’i alınacaktır. Resmi geçerliliği olan Dil Belgesinin ibrazı gereklidir - Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlere puan verilmeyecektir.) Başvuru için 40 puan dil belgesine sahip olmak önkoşuldur.

Eğitim Anlaşmasının içeriğinin özgün ve uzmanlık alanı ile ilgili olması beklenmektedir. Başvuru sahibinin bölümü ile gideceği üniversitedeki bölüm benzer niteliklere sahip olmalıdır. Eğitim anlaşmasını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Eğitim anlaşmasının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur. Eğitim anlaşmasından asgari 5 puan alamayanların diğer puanları dikkate alınmayacaktır. 

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde hareketliliğin bilimsel açıdan uygunluğu çerçeve olarak değerlendirilmekle birlikte, uzmanlık gerektiren detaylı bir akademik/bilimsel değerlendirme yapılamamaktadır. Komisyon hareketlilik için yapılan tüm başvuruları, bir bütün olarak ele alarak, ulusal ajansın ve üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi, ülkemizin ve üniversitemizin uluslararası kimliğine ve gelişimine potansiyel katkısı, eğitim/ öğretim anlaşmalarının uygulanabilirliği öngörüsü gibi farklı kriterleri göz önüne alarak değerlendirmektedir.

 1. Ders yükü olmayan öğretim görevlileri veya araştırma görevlilerine 10 puan verilecektir.

 

 1. Akademik unvanı olmayan idari personel başvurularına ise 10 puan verilecektir.

 

 1. Erasmus’a katkı %20 ( görevde olan birim/Erasmus Koordinatörlerine Erasmus+ döneminde ilk kez yararlanmalarına (10 puan) 2. Kez yararlanmaya 5 puan ve 3 kez başvuru da 0 puan ve/veya Erasmus için 2014 sonrası dönemde anlaşma yapan personele 1. Anlaşma için 10 puan 2 ve daha fazla Anlaşma için 5 puan verilecektir. Bir başvuru döneminde kullanılan koordinatörlük veya anlaşma aday seçilemezse bile bir dahaki dönemde geçerli olmayacaktır.

 

*Anlaşma Puanının sayılabilmesi için başvuru esnasında sunulan anlaşmaların daha önceki yıllardaki başvurularda kullanılmamış olması gerekmektedir. *Bir üniversiteden kaç bölüm ile anlaşma yapılırsa yapılsın 1 anlaşma puanı verilir. *Yapılan anlaşmanın ilanda belirtilen başvuru tarihlerinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Anlaşmanın var olan üniversite ile farklı bölümler için genişletme değil yeni olması şarttır. Anlaşmadan puan alınabilmesi için yapılan anlaşmanın daha önce puan alınan ülke ve üniversiteden farklı olması şarttır. Yani her ülke için tek bir anlaşma için puan verilecektir.

 

Not: Projeyi yazan personele (en fazla 3 kişiye kadar ) gerekli asgari şartları sağlaması halinde 50 puan verilecektir.

 

Not: Toplamda asgari 50 puan almak hareketlilikten faydalanmak için ön şarttır. 

 

Not: Covid 19 pandemiden dolayı yeterli başvuru olmaması durumunda Komisyon asgari 50 puan ön şartını herkes için eşit olacak şekilde düşürecektir.