KA107 DERS VERME VE EĞİTİM ALMA III BAŞVURULARI

2021 ERASMUS+  KA107 DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU III

İLAN TARİHİ:  03 Mayıs 2021

SON BAŞVURU: 23 Mayıs 2021

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Kapsamı:

 

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlar arası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlar arası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik personelin kurumumuzda istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

 

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Kapsamı:

 

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi)  alması mümkündür.  Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi,  seyahat hariç en az 5 iş günüdür. Bununla birlikte,  ders verme faaliyetinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 10 ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin tespit edildiği durumlarda,  faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Erasmus Ders Verme  ve Eğitim Alma Hareketliliği Hedefleri:

 

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.
 • Eğitim Alma hareketliliğinin amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Kontenjanlar

2021 Erasmus+ Personel Hareketliliği kontenjanları;

SUDAN   (Al-Zaeim Al-Azhari University (AAU) https://aau.edu.sd/aauedu/  

Toplam 12 Kişi : 3 ders verme 9  eğitim alma şeklindedir. Kontenjanın birimlere dağılımı öncelikli olarak her fakülte/ birime birer olmak kaydıyla ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir.

 

Sudan için uygun bölümler: karşı kurumun kabul etmesi durumunda Al-Zaeim Al-Azhari University de aktif olan bölümlerdir.

 

Hareketlilik Haziran- Temmuz 2021 döneminde her iki kuruma da uygun olan zamanda gerçekleştirilecektir.

 

TACİKİSTAN (Russian-Tajik Slavonic University)   http://www.rtsu.tj/en/ 

 Toplam 1 kişi 1 Eğitim Alma şeklindedir. Tacikistan  için uygun bölümler: karşı kurumun kabul etmesi durumunda Russian-

Tajik Slavonic University de aktif olan bölümlerdir.

 

Hareketlilik Haziran- Temmuz 2021 döneminde her iki kuruma da uygun olan zamanda gerçekleştirilecektir.

 

UKRAYNA (NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY DNIPRO POLYTECHNIC) https://www.nmu.org.ua/en/

Toplam 12 Kişi: 6 ders verme 6 eğitim alma şeklindedir. Kontenjanın birimlere dağılımı öncelikli olarak her fakülte/ birime birer olmak kaydıyla ders verme ve eğitim alma olarak komisyon tarafından tüm başvurular alındıktan sonra belirlenecektir.

 

Ukrayna için uygun bölümler: karşı kurumun kabul etmesi durumunda National TU Dnipro Polytechnic de aktif olan bölümlerdir.

 

Hareketlilik Haziran- Temmuz 2021 döneminde her iki kuruma da uygun olan zamanda gerçekleştirilecektir.

 

 

İlgili bölüm ve konulardan başvuru olmazsa diğer konu ve bölümlere aktarım yapılacaktır. Her halükarda başvurulan bölümün karşı kuruma olması şarttır. 2018 projesindeki hareketlilikler 2021 yılı Temmuz sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Karşı kurum kabul etmezse veya herhangi bir sebeple hareketlilik gerçekleşme 31 Temmuz 2021 den sonra kazanılmış hak olarak kullanılması söz konusu olmayacaktır. İlgili yararlanıcının hibesi yönetmenlik gereği Ulusal Ajansa iade edilecektir.

 

Not: Karşı kurumların göndereceği personelin hareketliliğe katılamaması durumunda hareketliliğe başvuran ve yedek seçilen personel ile iletişime geçilecektir.

 

Ders verme hareketliliği için karşı kurumda bölümün olması ve o bölüm ile anlaşmanın olması Erasmus+ programının şartıdır. Erasmus başvurularını değerlendirmede karşı kurumda ilgili bölüm olmaması durumunda başvuru sahibinin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Hareketliliğin gerçekleşebilmesi için komisyonca asil seçilen personelin karşı kurum tarafından da onaylanması şarttır. Eğer karşı kurum ilgili personelin eğitim/ öğretim anlaşmasını yetersiz/uygunsuz bulması halinde hareketlilik için hibe verilmeyecektir.  

 

Not: Personel hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanmak mümkündür.

 

  BAŞVURU:

 

 1. Üniversitemiz Erasmus sayfasından online başvuru
 • Erasmus personel hareketliliği faaliyeti kapsamında alınacak tüm başvuruların ONLINE olarak Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüze http://onkayit.karatekin.edu.tr/GIRIS yapılması gerekmektedir.

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelin taslak Öğretim Anlaşması’’ (Teaching Agreement) https://erasmus.karatekin.edu.tr/personel-ders-verme-hareketlili%C4%9Fi-6396-sayfasi.karatekin    ile başvuru yapması gerekmektedir. Öğretim Anlaşması (Teaching Agreement)  (Başvuruda taslak program sunulacaktır ) (Başvuruda taslak program sunulacaktır ) Not: Komisyon değerlendirme de önceki başvurulardaki aynı kişinin başvurusunu da benzerlik değerlendirmesi yapacağı için anlaşmanın özgün olması şarttır. Benzerlik oranın fazla olması ya da önceki formun yüklenmesi durumunda puan düşecektir.)

Eğitim Alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelin taslak “Eğitim Anlaşması’’ (Training Agreement) https://erasmus.karatekin.edu.tr/personel-egitim-alma-hareketliligi-6397-sayfasi.karatekin    ile başvuru yapması gerekmektedir. Eğitim Anlaşması (Training Agreement  )  (Başvuruda taslak program sunulacaktır ) Not: Komisyon değerlendirme de önceki başvurulardaki aynı kişinin başvurusunu da benzerlik değerlendirmesi yapacağı için anlaşmanın özgün olması şarttır. Benzerlik oranın fazla olması ya da önceki formun yüklenmesi durumunda puan düşecektir.)

 

Kabul/Davet Mektubu hareketlilik tarihi netleştikten sonra gidecek olan grup tarafından toplu alınacaktır.  Personelin ilk başvuru aşamasında kabul almasına gerek yoktur.

Not:  Sıralama başvuru sahiplerinin puan üstünlüklerine göre olacaktır.

 

 

Değerlendirme:

 

Erasmus ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere yapılan tüm başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır (Yukarıda belirtilen şartlar geçerlidir).

‘Öğretim Anlaşması’ ve ‘Eğitim Anlaşması’ değerlendirme süreci Rektörlük Makamınca görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirmenin şeffaf ve adil yapılması programın genel kurallarından biri ve ECHE’nin gereğidir.

 

 

ERASMUS+ KA107 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLILIGI

Erasmus+ Eğitim Alma hareketliliği değerlendirmede aşağıdaki şartlara öncelik verilerek başvuran adaylara puan verilecek ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek katılımcılar seçilecektir.

Adı Soyadı

Katılım Sayısı  %40

Yabancı dil

%25

Eğitim Anlaşmasının İçeriği

%15

Derse yükü olmayan Öğretim Görevlisi veya Araştırma Görevlisi %10

İdari Personel %10

Erasmus’a katkı (Birim Erasmus Koordinatörleri ne veya AB Dışı Erasmus için anlaşma yapan)

%10+10

Toplam

Puan

%100

Sonuç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Katılım Sayısı: ERASMUS+ KA107 Programdan ilk kez faydalanacaklar için 40 puan, 2. kez faydalanacaklar için 20 puan, 3. kez faydalanacaklar için 10 puan, 4. kez faydalanacaklalar için 5 puan ve 5. kez ve üzeri faydalanacaklar için puan verilmeyecektir.
 2. Yabancı Dil: Yabancı dil puanının %25’i ( ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİLve TOEFL sınav puanlarının YÖK eşdeğerliliklerine göre %25’i alınacaktır. Resmi geçerliliği olan Dil Belgesinin ibrazı gereklidir - Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlere puan verilmeyecektir.)

Eğitim Anlaşmasının içeriğinin özgün ve uzmanlık alanı ile ilgili olması beklenmektedir. Başvuru sahibinin bölümü ile gideceği üniversitedeki bölüm benzer niteliklere sahip olmalıdır. Eğitim anlaşmasını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Eğitim anlaşmasının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur. Eğitim anlaşmasından asgari 5 puan alamayanların diğer puanları dikkate alınmayacaktır. 

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde hareketliliğin bilimsel açıdan uygunluğu çerçeve olarak değerlendirilmekle birlikte, uzmanlık gerektiren detaylı bir akademik/bilimsel değerlendirme yapılamamaktadır. Komisyon hareketlilik için yapılan tüm başvuruları, bir bütün olarak ele alarak, ulusal ajansın ve üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi, ülkemizin ve üniversitemizin uluslararası kimliğine ve gelişimine potansiyel katkısı, eğitim/ öğretim anlaşmalarının uygulanabilirliği öngörüsü gibi farklı kriterleri göz önüne alarak değerlendirmektedir.

 1. Ders yükü olmayan öğretim görevlileri veya araştırma görevlilerine 10 puan verilecektir.

 

 1. Akademik unvanı olmayan idari personel başvurularına ise 10 puan verilecektir.

 

 1. Erasmus’a katkı %20 ( görevde olan birim/Erasmus Koordinatörlerine Erasmus+ döneminde ilk kez yararlanmalarına (10 puan) 2. Kez yararlanmaya 5 puan ve 3 kez başvuru da 0 puan ve/veya Erasmus için 2014 sonrası dönemde anlaşma yapan personele 1. Anlaşma için 10 puan 2 ve daha fazla Anlaşma için 5 puan verilecektir. Bir başvuru döneminde kullanılan koordinatörlük veya anlaşma aday seçilemezse bile bir dahaki dönemde geçerli olmayacaktır.

 

*Anlaşma Puanının sayılabilmesi için başvuru esnasında sunulan anlaşmaların daha önceki yıllardaki başvurularda kullanılmamış olması gerekmektedir. *Bir üniversiteden kaç bölüm ile anlaşma yapılırsa yapılsın 1 anlaşma puanı verilir. *Yapılan anlaşmanın ilanda belirtilen başvuru tarihlerinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Anlaşmanın var olan üniversite ile farklı bölümler için genişletme değil yeni olması şarttır. Anlaşmadan puan alınabilmesi için yapılan anlaşmanın daha önce puan alınan ülke ve üniversiteden farklı olması şarttır. Yani her ülke için tek bir anlaşma için puan verilecektir.

 

Not: Projeyi yazan personele (en fazla 3 kişiye kadar ) gerekli asgari şartları sağlaması halinde 50 puan verilecektir.

 

Not: Toplamda asgari 50 puan almak hareketlilikten faydalanmak için ön şarttır. 

 

Not: Covid 19 pandemiden dolayı yeterli başvuru olmaması durumunda Komisyon asgari 50 puan ön şartını herkes için eşit olacak şekilde düşürecektir.

 

ERASMUS+ KA107 PERSONEL DERS VERME HAREKETLILIGI

Erasmus+ ders verme hareketliliği değerlendirme aşamasında aşağıdaki kriterlere öncelik verilecektir. Başvuran adaylara puan verilecek ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek katılımcılar seçilecektir.

No

Adı Soyadı

Katılım Sayısı  %40

Yabancı dil

%25

Öğretim Anlaşmasının İçeriği

%15

Gelen Öğrenciye Ders Verme %10

Erasmus’a katkı (Birim Erasmus Koordinatörleri ne veya AB Dışı Erasmus için anlaşma yapan)

%10+10

Toplam

Puan

%100

Sonuç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Katılım Sayısı: ERASMUS+ KA107 Programdan ilk kez faydalanacaklar için 40 puan, 2. kez faydalanacaklar için 20 puan, 3. kez faydalanacaklar için 10 puan, 4. kez faydalanacaklalar için 5 puan ve 5. kez ve üzeri faydalanacaklar için puan verilmeyecektir.
 2. Yabancı Dil: Yabancı dil puanının %25’i ( ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL ve TOEFL sınav puanlarının YÖK eşdeğerliliklerine göre %25’i alınacaktır. Resmi geçerliliği olan Dil Belgesinin ibrazı gereklidir - Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlere puan verilmeyecektir.) Başvuru için 55 puan dil belgesine sahip olmak önkoşuldur.

Öğretim Anlaşmasının içeriğinin özgün ve uzmanlık alanı ile ilgili olması beklenmektedir. Başvuru sahibinin bölümü ile gideceği üniversitedeki bölüm benzer niteliklere sahip olmalıdır. Öğretim anlaşmasını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Öğretim anlaşmasının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur. Öğretim anlaşmasından asgari 5 puan alamayanların diğer puanları dikkate alınmayacaktır.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde hareketliliğin bilimsel açıdan uygunluğu çerçeve olarak değerlendirilmekle birlikte, uzmanlık gerektiren detaylı bir akademik/bilimsel değerlendirme yapılamamaktadır. Komisyon hareketlilik için yapılan tüm başvuruları, bir bütün olarak ele alarak, ulusal ajansın ve üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi, ülkemizin ve üniversitemizin uluslararası kimliğine ve gelişimine potansiyel katkısı, eğitim/ öğretim anlaşmalarının uygulanabilirliği öngörüsü gibi farklı kriterleri göz önüne alarak değerlendirmektedir.

 1. Gelen Öğrenciye Ders Verme: Erasmus+ hareketliliklerinde gelecek olan öğrencilere ders verecek olan akademisyenlere 10 puan verilecektir. Verilecek olan dersin/derslerin isimlerinin ve içeriğinin Erasmus başvuru sistemine yüklenmesi gereklidir.
 2. Erasmus’a katkı %10+10 (görevde olan birim/Erasmus Koordinatörlerine Erasmus+ döneminde ilk kez yararlanmalarına 10 puan 2. kez yararlanmaya 5 puan ve 3 kez başvuru da 0 puan ve/veya Erasmus için 2014 sonrası dönemde anlaşma yapan personele 1.  anlaşma için 10 puan 2 ve daha fazla anlaşma için 5 puan verilecektir. Bir başvuru döneminde kullanılan koordinatörlük veya anlaşma aday seçilemezse bile bir dahaki dönemde geçerli olmayacaktır.

*Anlaşma Puanının sayılabilmesi için başvuru esnasında sunulan anlaşmaların daha önceki yıllardaki başvurularda kullanılmamış olması gerekmektedir. *Bir üniversiteden kaç bölüm ile anlaşma yapılırsa yapılsın 1 anlaşma puanı verilir. *Yapılan anlaşmanın ilanda belirtilen başvuru tarihlerinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Anlaşmanın var olan üniversite ile farklı bölümler için genişletme değil yeni olması şarttır. Anlaşmadan puan alınabilmesi için yapılan anlaşmanın daha önce puan alınan ülke ve üniversiteden farklı olması şarttır. Yani her ülke için tek bir anlaşma için puan verilecektir.

 

Not: Projeyi yazan personele (en fazla 3 kişiye kadar ) gerekli asgari şartları sağlaması halinde 50 puan verilecektir.

Not: Toplamda asgari 50 puan almak hareketlilikten faydalanmak için ön şarttır. 

Not: Covid 19 pandemiden dolayı yeterli başvuru olmaması durumunda Komisyon asgari 50 puan ön şartını herkes için eşit olacak şekilde düşürecektir.

 

2021 Erasmus Personel Hareketliliği Hibe Hesapları:

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları Avro cinsindendir.

Günlük hibe miktarı Sudan ve Ukrayna için 180 Avro x 6 = 1080 avro; (5 iş günü ve iş gününden farklı olmak şartıyla 1 günde seyahat günü için gündelik verilecektir. Tacikistan için yeterli hibe olmadığı için 180 Avro x 5 = 900 avro; (5 iş günü ve 530 seyahat desteği verilecektir).

Seyahat miktarı gidilen ülkenin uzaklık durumuna göre değişir.

Sudan: 360 Avro, Ukrayna 275 Avro, Tacikistan 530 Avrodur.

 

     Faaliyetten faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. Önce personelin gitmesi öngörülen ülke ve süreye göre hesap edilen toplam hibesinin birinci taksiti (yaklaşık %80) yararlanıcının Avro hesabına yatırılır. İkinci taksit (yaklaşık %20) ise faaliyet dönemi sonunda, personel gerekli belgeleri teslim ettikten sonra Avro hesabına yatırılır. 

 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe, kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, şehir içi seyahat giderleri ev sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Söz konusu giderler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. Hafta sonu/resmi tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde, bu durum öğretim/iş programı ya da katılım sertifikası ile destekleniyorsa ilgili gün/günler için hibe ödemesi yapılabilmektedir. Bu süre herkes için azami 5 gündür.

Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin öğretim/iş programında karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler, ders verme ile ilgili olarak da mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumdan görevinin gerektirdiği bir ders vermiş olduğu görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır. Karşı kurumla ortaklaşa gerçekleştirilen akademik/eğitsel faaliyetin taraflarca imzalanmış öğretim programı ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca seyahat günlerinin belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

    GÖREVLENDİRME

Başvurunuz Komisyon tarafından onaylandıktan sonra görevlendirme işlemlerinize başlayabilirsiniz. Bunun için Fakültenizin Dekanlığına ya da Yüksekokul Müdürlüğünüze dilekçe vermeniz gerekmektedir. Görevlendirme olurunuz çıktıktan sonra, Koordinatörlüğümüze gelerek Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmenizi imzalamanız ve hibe ödemenizin yapılabilmesi için bu belgenin aslının Koordinatörlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir. Ödemenizin aksamaması için birimler arası evrak teslim süresini bizzat takip etmenizi ve elden teslim ederek süreci hızlandırmanızı öneririz.

 Seyahat Gideri Ödemesi:

  • Fatura, e bilet veya Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri

Ders verme hareketliliği faaliyetinde, ders verme süresinin en az 10 ders saatini içermesi gerekmektedir. Ders verme süresi hiçbir şekilde 10 ders saatinden az olamaz. Yurt dışında ders verme süresinin 10 saatin altına düşmesi durumunda Erasmus hibesi verilemez.

Not 1: Sudan hareketliliğinde eğitim alma için “başvuru için 40 puan dil belgesine sahip olmak önkoşulu” kaldırılmıştır.

Not 2: Üniversitemiz personeli bir dönemde eğitim alma ya da ders verme hareketliliğinden sadece birinden faydalanabilecektir. Ülkelere göre yeterli başvuru olmaması durumunda komisyon kararı doğrultusunca ders verme ve eğitim alma arasında veya personelin istemesi ile ülkeler arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Yeterli başvuru alınırsa sonuçlar açıklandıktan sonra ülkelerde değişiklik yapılmayacaktır.

 

Not 3: Öğretim anlaşmasını/ eğitim anlaşmasını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Öğretim anlaşmasının / eğitim anlaşmasının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme için ön koşuldur.

 

Not 4: Engelli, Gazi ve şehit yakını personele +10 puan verilecektir.

Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilecektir. Engelli personel için gerekirli ise özel ihtiyaç ek hibe başvurusunda bulunulacaktır.

Not 5: Hareketliliğin gerçekleşebilmesi için komisyonca asil seçilen personelin karşı kurum tarafından da onaylanması şarttır. Eğer karşı kurum ilgili personelin eğitim/öğretim anlaşmasını yetersiz/uygunsuz bulması halinde hareketlilik için hibe verilmeyecektir.  

 

Hareketlilikler 2018-1-TR01-KA107-054763 projesinden hibelendirilecektir.