KA107 DOKTORA ÖĞRENCİSİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

2021  ERASMUS+ KA107 DOKTORA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

 

İLAN TARİHİ: 17 Mayıs 2021                                      

SON BAŞVURU: 07 Haziran 2021

BAŞVURU KRİTERLERİ:

Staj Hareketliliği, partner ülkelerdeki bir üniversite/işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve /veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, doktora öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı tam zamanlı iş deneyimi elde etmesidir. (Asgari süre 2 tam aydır.) Staj birimi doğrudan öğrencinin okuduğu alan ile ilişkili olmalıdır.

2021 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Süresi

  • ÇAKÜ Fen Bilimleri doktora öğrencileri için en az 2 ay staj yapabilirler. Fen bilimlerinden yeterli başvuru olmazsa Sosyal Bilimler Enstitüsünden de doktora öğrencisi kabul edilecektir.  Proje kuralları gereği sadece doktora öğrencileri kabul edilecektir. Yüksek lisans veya lisans öğrencilerin başvuruları geçersizdir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Ulusal Ajans tarafından açıklanan Erasmus+ Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Üniversite içinde geçerli olacak staj başvuru tarihlerini e-mail aracılığı ile Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine duyurur. Ayrıca, bu tarihler ÇAKÜ internet sayfası aracılığı ve ilanlar ile de üniversitenin tüm mensuplarına ve öğrencilerine ilan edilir.

Yerleştirme: Öğrencilerin uygunlukları bir komisyon tarafından değerlendirilir.

2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti ön görülen tarih:

24 Haziran 2021 — 30 Haziran 2022 tarihleri arası olarak belirlenmiştir.

Öncelik Alanlar: Sudan: Kimya    Bangladeş: Kimya ve Kimya Mühendisliği

 

BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

1. Genel Not Ortalaması: Doktora Öğrencileri için en az 2.50/4.00 olmalıdır.

2. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması fark etmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus+ stajından yararlanma hakkına sahiptir.

3. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği` ne başvurmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

 

BAŞVURUNUZA AŞAĞIDAKİ BELGELERİ DE EKLEYİNİZ:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Yerleştirme Başvuru Formu                                               
(Üniversite Bilgi Sistemi UBİS’ten ulaşılabilir)

Davet Mektubu (Staj yapılacak kurumdan staj onay belgesi: Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir. (Sınavı geçmeniz durumunda teslim alınacak)

Staj Anlaşması (Traineeship Agreement) (Sınavı geçmeniz durumunda teslim alınacak)

 

ERASMUS+ STAJ ÖĞRENCİSİ SEÇİM SÜRECİ

Yabancı Dil Sınavı

ERASMUS+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı "İNGİLİZCE" dilinde ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.

1. Aşama: 08 Haziran 2021 Salı günü saat: 10.00’da Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Merkezi tarafından ALSM sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bu sınavda öğrencilerin, 1- Gramer; 2- Okuma; 3- Yazılı Kompozisyon bilgi ve becerileri ölçülecektir. Bu sınavı geçemeyen öğrenciler doğrudan eleneceklerdir.

2. Aşama: : 08 Haziran 2021 Salı günü Çankırı Karatekin Üniversitesi  Dil Merkezi tarafından zoom üzerinden online speaking sınavı yapılacaktır.  1. Aşama sınavından başarılı olan öğrenciler, İngilizce konuşma becerileri bakımından ölçülecektir.

1. ve 2. Aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerden en yüksek puana sahip öğrenciden başlamak üzere ERASMUS Programı sıralaması yapılacaktır.

Erasmus+ Sıralama Puanının Hesaplanması

  •       Genel Not Ortalamasının % 50`i      ve   Yabancı Dil Puanının % 50`i hesaplanacaktır. 

Erasmus Notu oluşturulurken;

 

Şehit ve gazi çocuklarına:

+15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)*:

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere **

+10

Daha önce yararlanma (faaliyet başına):

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma:

-10

Duyurulan tarihe kadar vazgeçmeme:

-10

Yabancı dil sınavına gireceğini beyan edip girmeme:

-5

  *Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu‟nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK‟nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. **Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 

  • Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
  • Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.
  • Engelli öğrencilere ihtiyaç duymaları halinde ek hibe talebinde bulunulacaktır.

Not: Öğrenciler sınavı geçmek kaydıyla hibesiz de faydalanabilirler. KA107 faaliyeti için, kısmen hibeli kısmen hibesiz faaliyet seçeneği bulunmadığından bir faaliyet ya tamamen hibeli ya da tamamen hibesiz olarak gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla faaliyet süresi hibesiz olarak uzatılamaz.

Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.

 

 

HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER

KONTENJAN (Öğrenci Sayısı)

AYLIK HİBE ÖĞRENİM

Bangladeş - Islamic University https://www.iu.ac.bd/

2*2 ay

700 €

Sudan -  Sudan University of Science and Technology - SUST 
https://www.sustech.edu

3*2 ay

700 €

 

Seyahat için Bangladeş’e 820 avro; Sudan’a 360 avro gidiş dönüş için ayrıca verilecektir.

EĞİTİM ANLAŞMASI (TRAINEESHIP AGREEMENT)

Erasmus+ Staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus+ öğrencilerinin staj çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarını Erasmus+ bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte  hazırlamaları gerekmektedir. Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.  Eğitim anlaşması (Traineeship Agreement) adı verilen bu belgede çalışma programının yanı sıra, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir. Zorunlu stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus+ stajının, zorunlu staja sayılıp sayılmaması bölümlerin inisiyatifindedir.

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü, Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Stajdan sorumlu yetkili ve öğrenci olmak üzere tüm taraflarca onaylanan Eğitim Anlaşmaları (Traineeship Agreements) üç nüsha olmalıdır; bir tanesi öğrencide kalır,1 tanesi Staj Yerine, diğeri de Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne verilir.

ERASMUS+ STAJ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKLARI

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü Erasmus+ Staj öğrencilerini Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ile beraber Staj Sözleşmesi ve Kalite Taahhüdü hakkında bilgilendirir. Öğrenci Erasmus+ Kurum Koordinatörü ile Staj Sözleşmesi imzalamalıdır. Bu sözleşmede ortaklar, yer, süre ve mali katkı konuları belirtilmelidir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir. 

Erasmus+ Kurum Koordinatörü, tüm Erasmus+ Outgoing öğrencilerinin Erasmus+ hibelerini hesaplar. Söz konusu hibe, öğrencinin staj yapacağı kurumda geçireceği süre üzerinden ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen “Mali destek listesi” çerçevesinde hesaplanmaktadır. Erasmus+ Koordinatörlüğü tüm Erasmus+-Outgoing öğrencileri için Halk bankasından Avro hesabı açılma sürecini takip eder ve öğrencilere hak ettikleri Erasmus+ staj hibesinin ödenmesini sağlar. Ödemeler, öğrenciler tüm taraflarca onaylanan Training Agreement’ları ve Staj Sözleşmelerini merkezimize teslim ettikten sonra Rektörlük onayı ve banka havalesi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi toplam hak edişin %70i kadardır, ¡kinci taksitin ödemesi, öğrencinin gerekli belgeleri ve prosedürleri tamamlaması ve akademik başarı şartına bağlı olarak hareketlilik sonrasında yapılır. Gerekli şartları sağlamayan öğrenciler için ikinci taksit ödenmez.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan Üniversitenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. Üniversitenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmez. Asgari faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak Üniversitenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgari sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerle (taraflardan herhangi birinin yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay) faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

Zorunlu katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerinden hibelerinde, toplam gün üzerinden %5 oranında kesinti yapılır.

SEÇiM SONRASI SÜREÇ

Seçilen öğrencilerin yurtdışına gitmeden önce kurumu tarafından düzenlenecek bir oryantasyon eğitimine katılması, öğrencilerin sorumluluklarını bilmeleri, karşılaşabilecekleri olası sorunların asgariye indirilmesi ve hareketliliğin başarılı geçmesi için çok önemlidir. Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.

Hareketlilikler 2019-1-TR01-KA107 projeden hibelendirilecektir.