Koordinatörler

 

 

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KURUM KOORDİNATÖRÜ
Öğr. Gör. Dr. Şuayip TURAN
Tel: 0 376 2132626 Dahili: 1520
sturan@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Tayfur UYSAL
 Tel: 0 376 2132626  Dahili: 1642
  utayfur@karatekin.edu.tr
 Öğr. Gör. Harun ŞİMŞEK
 Tel: 0 376 2132626  Dahili: 1517
   harunsimsek@karatekin.edu.tr

 

 

ADI

SOYADI

FAKÜLTE

BÖLÜM

E-POSTA

TEL / DAHİLİ

Burak

KESKİN

Sosyal Bilimler Ens.

Enstitü Koord.

burakkeskin@karatekin.edu.tr

03762132626/7680

Oğuz

AYDEMİR

Fen Bilimleri Ens.

Enstitü Koord.

oaydemir@karatekin.edu.tr

03762123581/8353

Arda

ÖZEN

Fen Bilimleri Ens.

Tarım ve Yaşam Bil.

ardaozen@karatekin.edu.tr

03762123581/8033

Zeynep

ERHAN

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

zeyneperhan@karatekin.edu.tr

03762189500/7735

Mercan

HATİPOĞLU

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

İşletme

mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr

03762189500/7673

Levent

ŞAHİN

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

İktisat

leventsahin@karatekin.edu.tr

03762189500/7641

Emine Nur

KIRIMLI

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

SBKY

enurd@karatekin.edu.tr

03762189500/7766

Aydın

BERAHA

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

Uluslararası Ticaret

aydinberaha@karatekin.edu.tr

03762189500/7663

Rıfat

KARAKUŞ

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

Bankacılık ve Finans

rifatkarakus@karatekin.edu.tr

03762189500/7714

Burçin

CANAR

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

Fakülte Koord.

burcincanar@karatekin.edu.tr

03762189500/7740

Barış

ÖZTUNA

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

barisoz83@yahoo.com

03762189500/7798

M. Emin

SOYDAŞ

Güzel Sanatlar Fak.

Müzik

eminsoydas@karatekin.edu.tr

03762132626/2415

Kerem

GÜMAN

Güzel Sanatlar Fak.

Resim

keremguman@karatekin.edu.tr

03762132626/2105

Fatma Feride

SEZER

Güzel Sanatlar Fak.

Grafik Tasarım

feridesezer@karatekin.edu.tr

03762132626/2118

Arzu

EVECEN

Güzel Sanatlar Fak.

Moda ve Tekstil

arzuevecen@karatekin.edu.tr

03762132626/2314

Ahmet 

DÖNMEZ

Güzel Sanatlar Fak.

Sinema ve TV

ahmetdonmez@karatekin.edu.tr

03762132626/2024

Nazlı Nevra

YILDIRIM

Güzel Sanatlar Fak.

Seramik

nazlinevrayildirim@karatekin.edu.tr 

03762132626/2427

Özgür Burhan

TİMUR

Orman Fak.

Fakülte Koord. ve Peyzaj Mimarlığı

obtimur@karatekin.edu.tr

03762122757/2232

Semih 

EDİŞ

Orman Fak.

Orman Mühendisliği

semihedis@karatekin.edu.tr

03762122757/3271

Fatih

KORKMAZ

Mühendislik Fak.

Fakülte Koord. ve Elektrik-Elektronik Müh.

fkorkmaz@karatekin.edu.tr

03762132626/8255

Barış

ŞİMŞEK

Mühendislik Fak.

Kimya Müh.

barissimsek@karatekin.edu.tr

03762189535/8316

Emin Burçin

ÖZVURAL

Mühendislik Fak.

Gıda Müh.

bozvural@karatekin.edu.tr

03762189535/8355

Efehan

ULAŞ

Fen Fak.

İstatistik

efehanulas@karatekin.edu.tr

03762132626/8174

Faruk 

POLAT

Fen Fak.

Matematik

farukpolat@karatekin.edu.tr

03762132626/8085

Sezer

OKAY

Fen Fak.

Biyoloji

sezerokay@karatekin.edu.tr

03762132626/8162

Çiğdem

YÜKSEKTEPE ATAOL

Fen Fak.

Fizik

yuksektepe.c@karatekin.edu.tr

03762132626/8123

Zeynep

GÜLTEKİN

Fen Fak.

Fakülte Koord. ve Kimya

zpgul66@hotmail.com

03762132626/8042

Murat

ATAOL

Edebiyat Fak.

Fakülte Koord. ve Coğrafya

mataol@karatekin.edu.tr

03762189550/7548

Kasım

BİNİCİ

Edebiyat Fak.

Bilgi ve Belge Yönetimi

kbinici@karatekin.edu.tr

03762189550/7462

Zuhal Yonca

ODABAŞ

Edebiyat Fak.

Sosyoloji

yoncaodabas@karatekin.edu.tr

03762189550/7253

Güner

DOĞAN

Edebiyat Fak.

Tarih

gunerdogan@karatekin.edu.tr

03762132626/7921

Mustafa

YILDIRIM

Edebiyat Fak.

İslami İlimler Fakülte Koord. ve Felsefe

mustafayildirim@karatekin.edu.tr

03762189550/7493

Mehmet Turgut

BERBERCAN

Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

mtberbercan@karatekin.edu.tr

03762189550/7566

Musa Faruk

ÇAKIR

Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Koord.

mcakir@karatekin.edu.tr

03762131195/6169

Şinasi

AŞKAR

Sağlık Bilimleri Fak.

Fakülte Koord.

sinasiaskar@karatekin.edu.tr

03762131702/3121

Figen

EROL URSAVAŞ

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

figenerol@karatekin.edu.tr

03762131702/3134

Özge

ÇINAR MEDENİ

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

ozgecinar@karatekin.edu.tr

03762131702/3116

Nihan Feyman

GÖK

Sağlık Bilimleri Fak.

Çocuk Gelişimi

nihanfeyman@gmail.com

03762131702/3129

Tuğçe

ORKUN ERKILIÇ

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik

tugce@karatekin.edu.tr

03762131702/3124

Şebnem

KUŞVURAN

Kızılırmak MYO

Yüksekokul Koord.

skusvuran@karatekin.edu.tr

03762132626/6511

Bilal

ŞAHİN

Yapraklı MYO

Yüksekokul Koord.

bilalsahin@karatekin.edu.tr

03762132626/5147

Ayhan

DAĞDEVİREN

Ilgaz MYO

Bölüm Koord.

ayhandagdeviren@yahoo.com

03762132626/2428

Selma

ARSLANTAŞ

Eldivan Sağlık Hiz.

Yüksekokul Koord.

arslantas@karatekin.edu.tr

03762132626/5004

Halil

EREN

Çerkeş Yüksekokulu

Yüksekokul Koord.

halileren@karatekin.edu.tr

03762132626/2122