ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI!

Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 Güz Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği sonuçlarına aşağıda ilan edilmiştir. Öğrencilerimizin itirazları için 20.04.2021 tarihine kadar dilekçe yoluyla başvuru yapabilirler. Dil sınavı Üniversitemiz “Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından yapılmış olup, yabancı dil sınavı ile ilgili sorunları Dil Merkezi ile görüşebilirsiniz. İtirazlar Erasmus Seçim Komisyonu’nun kararı ile kesinlik kazanacaktır. Kesin liste açıklanıncaya kadar kazanılmış hak gibi bir durum söz konusu değildir.

Lütfen sonuçlarla birlikte aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.

NOT 1: Sınav sonucu Asil olan öğrenciler Erasmus kurallarını başarı ile tamamladıktan sonra 2021/2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanacaklardır. Yedek öğrenciler ise asillerden feragat edenler olursa asil olacaklardır.  

NOT 2: Speaking sınavına girip seçilen 40 asil ve 10 yedek öğrenci ile 22 Nisan Perşembe günü saat 15.00`da zoom üzerinden sanal Erasmus bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur.

NOT 3: *Daha önce Erasmus hareketliliğinden faydalanan ve staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerden katılım sayısına göre -10, -20 puan düşülmüştür.

NOT 4: **Bölüm kotasından dolayı asil veya yedek seçilememişlerdir. 

1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak adayın yerleştirildiği üniversitece kabul edileceğinin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir.

2- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ayrıca duyurulacaktır. Düzenlenecek oryantasyon programlarına katılmak zorunludur

3- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için“ Erasmus öğrenim hareketliliği linki https://erasmus.karatekin.edu.tr/o%C4%9Frenim-hareketlili%C4%9Fi-6390-sayfasi.karatekin dikkatle incelemelidir.

4- Lütfen sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, e-posta adresiniz olacaktır.

5- 22 Nisan 2021 tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

6- Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

7- Erasmus+ programının yeni dönemine geçiş yılı olan 2021’de, normal şartlarda yenilenecek olan tüm ikili anlaşmaların, kurumlar tarafından e-posta ile anlaşılması halinde bir yıl daha yenilenmeksizin geçerli olacağı, ilke olarak kabul edilmiştir. Üniversitemiz, tüm paydaş kurumlara bu yöndeki talebini iletmiştir ve bunu takiben ilana çıkılmıştır. Bununla birlikte, başta salgın olmak üzere çeşitli gerekçelerle, karşı kurumlardan gelebilecek “öğrenci kabul etmeme” yönündeki tek taraflı bir karar sonucunda, adayların kurumlarında değişiklik yapılması ya da bunun da mümkün olmaması halinde, faaliyete katılamamak ihtimal dahilindedir.

8- Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına Erasmus öğrenim hareketliliği https://erasmus.karatekin.edu.tr/o%C4%9Frenim-hareketlili%C4%9Fi-6390-sayfasi.karatekin bölümünden erişebilirsiniz.

9- Seçilmiş bulunulan üniversitelerin öğrenim diline ilişkin koşullara dikkat edilmesi ve talep edilecek dil sertifikalarının başvuru aşamasında sunulması önem arz etmektedir. Dil yeterlilikleri konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcılara aittir.

10- Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe:
Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere ilanımızda  belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. 

11- Engelli yararlanıcı adaylarının sahip olacakları ek imkânlar ve buna ilişkin yöntemler hakkında, Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilmelidir.

12- En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı ve ikili anlaşma kontenjanı dâhilinde seçilmiştir.

13- Tez aşamasında gidecek öğrencilerin karşı üniversitenin de kabul etmesi halinde ders almalarında bir engel bulunmamaktadır. Bunun yanında Yüksek Lisans öğrencilerinin seçmiş oldukları üniversiteye nomination yazısının Erasmus Koordinatörlüğü tarafından iletilmesinden sonra danışman bulmaları kendi sorumluluklarındadır.

14- Yedek yerleştirme, iptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Bu sebeple gideceğiniz üniversiteyi tercih ederken bilinçli şekilde davranınız.

DİKKAT! Faaliyete katılmak üzere tercih edeceğiniz üniversitelerin (azami 2 tercih) Erasmus sayfalarını mutlaka inceleyiniz ve başta dil yeterliliklerine ilişkin koşullar olmak üzere, bilgi sahibi olarak tercihte bulununuz. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda, öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi olası mağduriyetlerde, sorumluluk yararlanıcı adayının kendisine ait olacaktır.

Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ