Tanıtım

ÖZET BİLGİ  (Birimin Kuruluşu-Gelişimi )

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü,  Avrupa Komisyonu tarafından 18.12.2009 tarih ve (09) 389838 sayılı kararı ile "Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi" almış ayrıca   Üniversitemizin, 2014-2020 dönemi için geçerli olacak olan Erasmus + faaliyetlerinden yararlanabilmesi için Avrupa Birliği Komisyonu’na yapmış olduğu “Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) başvurusu kabul edilmiş ve verilen bu beyanname ile birlikte Üniversitemiz 2014-2020 yılları arasında Erasmus + faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.  Çankırı Karatekin Üniversitesi ERASMUS programıyla öğrencilerine yurtdışında eğitim imkânı sağlaması açısında da önemli atılımlar yapmıştır. 2010 yılında ERASMUS hareketliliğine başlayan üniversitemiz her geçen yıl hareketlilik sayısını artırarak Erasmus Programının öğrenciler ve personel arasındaki tanınırlığını artırmaktadır. 2010-2011 Akademik yılında 10 öğrenci 4 personel ve 30 bin avro hibe ile başlanan Erasmus hareketlilikleri 2015-2016 Akademik yılında 47 öğrenci öğrenim ve 20 öğrenci staj; 6 eğitim alma ve 9 ders verme hareketliliği ile toplam 82 hareketlilik 130 bin avro hibe kullanılmıştır. Güncel dönemde 2016-2017 akademik yılı için de 50 öğrenci öğrenim 30 öğrenci staj 8 eğitim alma ve 7 ders verme hareketliliği toplam 95 hareketlilik için 146.650 avro hibe almaya hak kazanmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı’nın değerlendirmelerine göre hareketlilikten yararlanan 160 üniversite içerisinde, Erasmus+ hareketliliğinde gönderdiği yararlanıcı sayısı açısından 54. sırada yer almaktadır. 2014-2020 dönemi için mevcut anlaşmalar hızla yenilenmiş ve Almanya, Fransa İrlanda, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Polonya, Macaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan ve Estonya’nın da içinde olduğu toplam 17 AB ülkesi ile 70 üniversite arasında ikili anlaşma imzalanmıştır.

Gerçekleştirilen bu anlaşmalarla üniversitemiz öğrencilerine, anlaşmalı olunan AB ülkelerindeki üniversitelerde bir veya iki dönem eğitim alma imkânı sağlamaktadır. Bunun yanında üniversitemiz, AB projelerine ilgi duyan ve çok sayıda AB projesine imzasını atan bir akademik personel kadrosuna sahiptir. Kuruluşumuzda gençlerin iş deneyimi elde edebilmelerine ve büyük organizasyonlarda deneyim kazanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bu faaliyetler, üniversitenin ve sosyal medyanın tüm imkânları kullanılarak çalışma takvimi çerçevesinde tüm öğrencilere duyurulmaktadır. Çalışmalar bünyesinde gönüllü üyelerle aktif olarak çalışılmaktadır. Yerel işbirliğini geliştirmek, üniversitemizden mezun olan öğrencilerine iş imkânı yaratmak ve onları iş dünyasının güncel gerekliliklerinden haberdar edebilmek için üniversitemiz, üniversite- sanayi işbirliği çerçevesinde çalışmakta; fikir paylaşımlarını artırmak için belli aralıklarda çalıştaylar düzenlemektedir. Ayrıca Erasmus hareketliliğini sadece tek yönlü olarak değil aynı zamanda giden gelen dengesini sağlayabilmek amacıyla Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler için İngilizce Ders Paketleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda da Üniversitemize anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden de öğrenci gelmeye başlamıştır. Partner üniversitelere ders paketleri, linkler, İngilizce web sayfamızda ve gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Bunun yanında ders verme ve eğitim alma hareketliliğine katılan personelimize Üniversitemizi tanıtmaları için hareketlilik öncesi ilgili materyal verilmektedir. 2010 yılında hibe alarak hareketliliğe başlayan üniversitemiz her geçen yıl hareketlilik sayısını artırarak Erasmus Programının öğrenciler ve personel arasındaki tanınırlığı artırmaktadır.

2014 döneminde Romanya’dan Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerine öğrenim hareketliliğinden 3 öğrenci ve 4 öğrenci de staj için gelmiştir. Ayrıca 2014 yılından itibaren ERASMUS Plus’a dâhil olan Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Brezilya, Azerbaycan gibi ülkelerle de 15 den fazla anlaşma imzalanmıştır. Erasmus+ KA107 projesi kapsamında üniversitemiz tarafından sunulan 9 ülkeden 4 için hibe çıkmıştır. Bu ülkeler Sudan: 118.200 Avro; Azerbaycan: 116.725 Avro Mısır: 28.458 Avro, Tacikistan: 23.893 Avro Genel toplam 287.276 avro. Üniversitemiz bu hibe ile Türkiye'den projeye başvuran üniversiteler içerisinde en fazla hibe alan 3. üniversite olmuştur.

 2010 yılından 2016 yılına kadar 252 öğrenci öğrenim hareketliliğinden ve 60 öğrenci de staj hareketliliğinden faydalanmıştır. Ders verme hareketliliğinden 85 öğretim üyesi ve eğitim alma hareketliliğinde de 111’nin üzerinde Üniversitemiz personeli hareketlilikten faydalanmışlardır. 3 öğretim üyesi ders verme ve 1 personel de eğitim alma hareketliliği kapsamında üniversitemize gelmiştir. Gerçekleştirilen bu anlaşmalarla üniversitemiz öğrencilerine, anlaşmalı olunan AB ülkelerindeki üniversitelerde bir veya iki dönem eğitim alma imkânı sağlamaktadır.

 Ayrıca Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü; 2015 yılında ilk defa başlattığı ve her yıl düzenlemeyi planladığı Uluslararası Hafta etkinlikleri kapsamında Mayıs 2015’te “Birinci Uluslararası Hafta” organize etmiştir.  Etkinlik kapsamında anlaşmalı ortaklarımızdan 13 katılımcıyla, ders verme ve eğitim alma hareketlilikleri yanında kültürel etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  

MİSYON

·  Üniversitenin Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları ile Çerçeve Araştırma Programlarına aktif bir şekilde katılımını sağlamak, 

·  Erasmus Program ülkeleri ile anlaşmalarda başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Çin, Yeni Zelanda, Japonya ve Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan Azerbaycan,  Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Mısır, Cezayir gibi ülkeleri de kapsayacak geniş bir yelpazede genişletmek, 

·  Üniversitenin yurt dışındaki tanıtımı ile ilgili çalışmaların yapılması, fuarlara katılım, vs. 

·  Üniversitede yürütülecek Erasmus faaliyetleri planlamak ve yönlendirmek, • Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde, Erasmus personel hareketliliği kapsamında uluslararası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak, 

·  Değişim programlarıyla üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ve akademik personele uyum programları hazırlamak ve yürütmek.

VİZYON

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin tüm birimleri ile koordineli olarak çalışan, Öğrenci, Öğretim Elemanı ve İdari Personelini aktive eden, Erasmus+  hareketliliğini en iyi şekilde gerçekleştiren koordinasyon merkezi olma ve Avupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından en üst düzeyde faydalanma vizyonuna sahiptir.

İLETİŞİM

Telefonu   : +90 376 213 26 26 -1520/1642

                     : +90 376 213 08 07

Faks   : +90 376 213 08 07

E-posta: erasmus@karatekin.edu.tr      

İnternet  http://erasmus.karatekin.edu.tr/

Adres:  Cumhuriyet Mah. S.P.Ustegmen Erdem Öztürk Sok. No. 11 Kat: 6 P.K. 18100 ÇANKIRI- TÜRKİYE