Hakkımızda

Hakkımızda

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü,  Avrupa Komisyonu tarafından 18.12.2009 tarih ve (09) 389838 sayılı kararı ile "Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi" almış ayrıca   Üniversitemizin, 2014-2020 dönemi için geçerli olacak olan Erasmus + faaliyetlerinden yararlanabilmesi için Avrupa Birliği Komisyonu’na yapmış olduğu “Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) başvurusu kabul edilmiş ve verilen bu beyanname ile birlikte Üniversitemiz 2014-2020 yılları arasında Erasmus + faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.  Bu kapsamda üniversitemiz Almanya, İngiltere, Fransa, İrlanda, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç,  Polonya, Macaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan ve Estonya`nın da içinde olduğu toplam 19 AB ülkesi ile 80 den fazla İkili Anlaşma imzalamıştır. Gerçekleştirilen bu anlaşmalarla üniversitemiz öğrencilerine, anlaşmalı olunan AB ülkelerindeki üniversitelerde bir veya iki dönem eğitim alma imkânı sağlamaktadır. Bunun yanında üniversitemiz, AB projelerine ilgi duyan ve çok sayıda AB projesine imzasını atan bir akademik personel kadrosuna sahiptir. Kuruluşumuzda gençlerin iş deneyimi elde edebilmelerine ve büyük organizasyonlarda deneyim kazanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bu faaliyetler, üniversitenin ve sosyal medyanın tüm imkânları kullanılarak çalışma takvimi çerçevesinde tüm öğrencilere duyurulmaktadır. Çalışmalar bünyesinde gönüllü üyelerle aktif olarak çalışılmaktadır. Yerel işbirliğini geliştirmek, üniversitemizden mezun olan öğrencilerine iş imkânı yaratmak ve onları iş dünyasının güncel gerekliliklerinden haberdar edebilmek için üniversitemiz, üniversite- sanayi işbirliği çerçevesinde çalışmakta; fikir paylaşımlarını artırmak için belli aralıklarda çalıştaylar düzenlemektedir. Ayrıca Erasmus hareketliliğini sadece tek yönlü olarak değil aynı zamanda giden gelen dengesini sağlayabilmek amacıyla Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler için İngilizce Ders Paketleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda da Üniversitemize anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden de öğrenci gelmeye başlamıştır. Partner üniversitelere ders paketleri, linkler, İngilizce web sayfamızda ve gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Bunun yanında ders verme ve eğitim alma hareketliliğine katılan personelimize Üniversitemizi tanıtmaları için hareketlilik öncesi ilgili materyal verilmektedir. 2010 yılında hibe alarak hareketliliğe başlayan üniversitemiz her geçen yıl hareketlilik sayısını artırarak Erasmus Programının öğrenciler ve personel arasındaki tanınırlığı artırmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Avrupa da çok yaygın olan ve Türkiye’de de 40 Üniversite de  şubesi olan Erasmus Student Network (Erasmus Öğrenci Ağı) içerisinde yer almaktadır.

Erasmus İstatikleri

 

2010-2011

10 öğrenci  (öğrenim)

4 Personel (2 eğitim alma 2 ders verme)

 

2011-2012

42 öğrenci  ( 35 öğrenim ve 7 staj)

13 Personel (4 eğitim alma ve 9 ders verme)

 

2012-2013

55 öğrenci  ( 50 öğrenim ve 5 staj)

29 Personel (16 eğitim alma ve 13 ders verme)

 

2013-2014

51 öğrenci  ( 40 öğrenim ve 11 staj)

103 Personel (60 eğitim alma ve 43 ders verme)

 

2014-2015

55 öğrenci  ( 38 öğrenim ve 17 staj) + 3 Öğrenim gelen

24 Personel (15 eğitim alma ve 9 ders verme) + 13 gelen personel

 

2015-2016

67 öğrenci  ( 47 öğrenim ve 20 staj)

15 Personel (6 eğitim alma ve 9 ders verme) + 1 gelen personel

 

2016-2017

77 öğrenci  (49 öğrenim ve 28 staj) + 2 Staj gelen

51 Personel (33 eğitim alma ve 18 ders verme) + 27 gelen personel

 

2017-2018  (Devam eden dönem)

55 öğrenci  ( 70 öğrenim ve 40 staj) + 30 Öğrenim gelen

24 Personel (32 eğitim alma ve 28 ders verme) + 28 gelen personel

 

 

 3-  MİSYONU -

  • Üniversitenin Avrupa eğitim ve Gençlik Programları ile Çerçeve Araştırma Programlarına aktif bir şekilde katılımını sağlamak,  Erasmus Program ülkeleri ile anlaşmalarda başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Çin, Yeni Zelanda, Japonya ve Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Mısır, Cezayir, Ürdün gibi ülkeleri de kapsayacak geniş bir yelpazede genişletmek, • Üniversitenin yurt dışındaki tanıtımı ile ilgili çalışmaların yapılması, fuarlara katılım, vs. • Üniversitede yürütülecek Erasmus faaliyetleri planlamak ve yönlendirmek, • Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde, Erasmus personel hareketliliği kapsamında uluslararası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak,  Değişim programlarıyla üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ve akademik personele uyum programları hazırlamak ve yürütmek.

     VİZYONU :

Çankırı Karatekin Üniversitesi`nin tüm birimleri ile koordineli olarak çalışan, Öğrenci, Öğretim Elemanı ve İdari Personelini aktive eden, Erasmus+  hareketliliğini en iyi şekilde gerçekleştiren koordinasyon merkezi olma ve Avupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından en üst düzeyde faydalanma vizyonuna sahiptir.

 

 4-  MEVCUT DURUM ( Bölümler, ana bilim dalları , öğrenci sayısı,  akademik ve idari  personel sayısı  vb )

 

5 -  İLETİŞİM

Telefonu   : +90 376 213 26 26 -1520

                 : +90 376 213 08 07

Faks          : +90 376 213 08 07

 E-posta: erasmus@karatekin.edu.tr       

 İnternet  http://erasmus.karatekin.edu.tr/

 

Adresi: Cumhuriyet Mah. S.P.Ustegmen Erdem Öztürk Sok. No. 11 Kat:6 18100 ÇANKIRI- TÜRKİYE