Vizyon

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin tüm birimleri ile koordineli olarak çalışan, Öğrenci, Öğretim Elemanı ve İdari Personelini aktive eden, Erasmus+  hareketliliğini en iyi şekilde gerçekleştiren koordinasyon merkezi olma ve Avupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından en üst düzeyde faydalanma vizyonuna sahiptir.