Koordinatörlüğümüz

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Dahili

E-posta

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TURAN

Ofis Başkanı

6351

sturan@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Hakan ATEŞ

6360

hakanates@karatekin.edu.tr

Erasmus Koordinatörlüğü

Dahili

E-posta

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TURAN

Kurum Koordinatörü

6351

sturan@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Betül Hazal DİNÇER

 

6354

bhdincer@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Ece GÜNEN

 

6361

ecegunen@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Tayfur UYSAL

 

6352

utayfur@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Harun ŞİMŞEK

 

6353

harunsimsek@karatekin.edu.tr

Arş.Gör. Mehmet Ali DEMİR

6355

malidemir@karatekin.edu.tr

Tel : +90 376 218 95 81