Jean Monnet Programı

Jean Monnet Programı Avrupa bütünleşmesi alanında yükseköğretim kurumları düzeyindeki çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda yer alan faaliyetler Jean Monnet Programı kapsamında desteklenebilecektir:

  • Jean Monnet Akademik Modülleri (öğretme ve araştırma)
  • Jean Monnet Kürsüleri (öğretme ve araştırma)
  • Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri (öğretme ve araştırma)
  • Kuruluş ve Derneklere Jean Monnet Desteği
  • Jean Monnet Ağları (akademik camia ile politika tartışmaları)
  • Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tartışmaları)

Jean Monnet Programı merkezi faaliyet olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.eu)

Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Avrupa Komisyonu’nun ilgili http://eacea.ec.europa.eu sayfasını inceleyiniz.