Engelsiz Erasmus

ERASMUS+ İÇERME VE ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ

Erasmus+ programı, tüm eylemlerinde fırsat eşitliğini ve erişimi, içermeyi, çeşitliliği ve adilliği sağlamayı hedeflemektedir. İçerme ve çeşitlilik (inclusion and diversity) stratejisi kapsamında amaç, çeşitli engellere (sosyal, ekonomik, fiziksel, psikolojik, vs.) sahip katılımcıların proje süreçlerine dahil edilmesine özel önem göstererek eşit erişim fırsatları sağlanmasıdır.

Erasmus+ Programı İçerme ve Çeşitlilik Desteği
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi bireylerin programa katılımını teşvik etmektedir. Potansiyel katılımcılar, ek finansal destek olmadığı takdirde fiziksel, ruhsal veya sağlık durumu sebebiyle projeye veya hareketlilik faaliyetine katılımı mümkün olmayan özel ihtiyaç sahibi bireylerdir.  

Erişilebilirlik ve Özel İhtiyaçlar
Erasmus+ hareketliliğinizde özel ihtiyaçlara yönelik tedarik edilebilecek destekler arasında erişilebilir konaklama, seyahat desteği, tıbbi yardım, gerekli teçhizat, uygun öğrenim materyalleri ve refakatçi bulunabilir.

Ek Hibe 
Fiziksel, ruhsal veya sağlık alanlarında özel ihtiyaç sahibi katılımcılar için Erasmus+ özel ihtiyaç desteği aracılığıyla ek hibe imkânı bulunmaktadır. Bu sebeple Erasmus+ hibeleri, bu katılımcıların karşılaştığı belirli zorlukları telafi etmek adına standart eğitim, staj veya personel hibelerinden daha yüksek olabilir. Bahsi geçen ek hibe, gerçek maliyetlere dayanan bir destek niteliğindedir.

Nasıl Başvurulur?
Erasmus+ özel ihtiyaç desteği için Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne talebinizi iletebilirsiniz. Bu hibe için başvurular Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile birlikte yapılır ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendirilir.

İçerme Sorumlusu (Öğr. Gör. Harun ŞİMŞEK)
Erasmus+ Programı önceliklerinden olan “İçerme ve Çeşitlilik Stratejisi” kapsamında yükseköğretim kurumumuzun imzaladığı ECHE belgesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda imkanı kısıtlı katılımcıların proje süreçlerine katılımına özel önem vererek çeşitli engellere (sosyal, ekonomik, fiziksel vs) sahip katılımcılara programa eşit erişim fırsatları sağlamakla görevlidir.