Kaza/Mesuliyet Sigortasi

Kaza/Mesuliyet Sigortasi

1- Aon Student Insurance – Öğrenciler sigortasını internet üzerinden yapabiliyor. Ayrıntılı bilgiye; www.aonstudentinsurance.com adresinden ulaşabilirsiniz.

2- Axa Sigortanın –Geniş Kapsamlı Seyahat Sağlık Sigortası

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

[Öğrenim ve stajlar için] sağlık sigortasıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığına dair onay bu sözleşmeye dâhil edilecektir. [Genellikle, katılımcının temel masrafları başka bir AB ülkesinde bulunduğu süre boyunca da ulusal sağlık sigortası tarafından Avrupa Sağlık Sigortası Kartı aracılığıyla karşılanır. Ancak, Avrupa Sağlık Sigortası Kartı veya özel sigorta kapsamı, özellikle ülkesine geri gönderme veya spesifik tıbbi müdahale durumlarında yeterli olmayabilir. Bu durumda, tamamlayıcı bir özel sigorta faydalı olabilir. Katılımcının sağlık sigortasıyla ilgili konular hakkında bilgilendirilmiş olması, öğrenciyi gönderen kuruluşunun sorumluluğudur.]

Staj öğrencileri için öğrencinin işyerinde  sebep olduğu zararları karşılayan bir mesuliyet (sorumluluk) sigortasının yaptırıldığına dair onay ve sigortanın ne şekilde yaptırıldığıyla ilgili açıklama bu sözleşmeye dâhil edilir.

Mesuliyet sigortası, yurt dışında kaldığı süre boyunca öğrencinin sebep olduğu zararları karşılar (iş yerinde olup olmamasından bağımsız olarak). Ulus ötesi staj hareketliliğine katılan farklı ülkelerde, yükümlülük sigortası konusunda farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yüzden, stajyerler sigorta kapsamı dışında olma riskiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden, en azından katılımcının işyerinde sebep olabileceği zararları zorunlu olarak karşılayacak bir yükümlülük sigortası yaptırmak zorundadır.

Staj öğrencileri için  öğrencinin görevleriyle ilgili olarak (en azından öğrencinin iş yerinde  uğradığı zararları karşılayan) bir kaza sigortasının yaptırıldığına dair onay ve sigortanın ne şekilde yaptırıldığıyla ilgili açıklama bu sözleşmeye dâhil edilir.

Bu sigorta, çalışanların iş yerindeki kazalardan ötürü uğrayabileceği zararları karşılamaktadır. Birçok ülkede, çalışanlar iş yerindeki bu tür kazalara karşı sigortalıdır. Ancak, ulus ötesi stajyerlerin aynı sigorta kapsamında ne ölçüde korunacağı ulus ötesi öğrenme hareketliliği programlarına katılan ülkeler arasında farklılık gösterebilir.