Erasmus Komisyonu

Başkan          

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ
Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı 

Üye                                                                                   

Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ                                           
Rektör Yardımcısı, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı                                      

Üye 

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN
Mühendislik Fakültesi Dekanı, Akademik Birimler Koordinatörü

Yedek Üye

Doç. Dr. Barış ÖZTUNA
Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Koordinatörü

Yedek Üye

Dr. Öğr. Üyesi Çolpan MÜCAHİT KÜÇÜK
Kamu Hukuku Bölümü Erasmus Koordinatörü

Yedek Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇAPAR
Tarih Bölümü Erasmus Koordinatörü