Ders Verme Hareketliliği

 

Personel Ders Verme Hareketliliği

Ders vermeye yönelik personel hareketliliğinde; ev sahibi kuruluş  “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Gönderen kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir. 

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları 

1. ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,
2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

NOT:  Ders vermeye  yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders veme faaliyeti içermelidir. Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda 3 ila 5  gün için en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir

THY İNDİRİM KODU NASIL ALINIR

KA171-Belge Takip Formu

KA171-Öğretim Anlaşması (Staff Mobility Agreement for Teaching)

KA171 Öğretim Anlaşması Nasıl Doldurulur

KA131-Öğretim Anlaşması (Staff Mobility Agreement for Teaching)

Hesap bildirim dilekcesi-personel.doc

Erasmus Degerlendirme Formu

Ogretim Programi Asgari Sartlari.pdf

Ders verme Davet Mektubu.pdf

Ders Verme Konfirmasyon.pdf

Katılım Sertifikası Taslağı

Erasmus Programi Ozel Ihtiyac Destegi 2021.docx