Misyon

Üniversitenin Avrupa eğitim ve Gençlik Programları ile Çerçeve Araştırma Programlarına aktif bir şekilde katılımını sağlamak,  Erasmus Program ülkeleri ile anlaşmalarda başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Çin, Yeni Zelanda, Japonya ve Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan Azerbaycan,  Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Mısır, Cezayir gibi ülkeleri de kapsayacak geniş bir yelpazede genişletmek,

Üniversitenin yurt dışındaki tanıtımı ile ilgili çalışmaların yapılması, fuarlara katılım, vs.

Üniversitede yürütülecek Erasmus faaliyetleri planlamak ve yönlendirmek,

Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde, Erasmus personel hareketliliği kapsamında uluslararası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak,  Değişim programlarıyla üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ve akademik personele uyum programları hazırlamak ve yürütmek.