ÇAKÜ Erasmus Not Dönüşüm Tablosu ve Akademik Tanınma

ÖN LİSANS VE LİSANS

Erasmus Hareketliliği veya diğer ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışında eğitim gören öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. Erasmus Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin not dönüşüm işlemleri aşağıda yer alan AKTS not dönüşüm tablosu değerleri dikkate alınarak yapılır.

TABLO 1

English-in words

Numeric Equivalent

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

very good

90-100

A

good +

85-89

B1

good

80-84 

B2

sufficient +

75-79

B3

sufficient

70-74

C1

allowing +

65-69

C2

allowing

60-64

C3

insufficient

50-59

F1

insufficient

0-49  

F2

 TABLO 2

Sayısal Notlar

Katsayılar

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

90-100

4,00

A

85-89

3,50

B1

80-84

3,25

B2

75-79

3,00

B3

70-74

2,50

C1

65-69

2,25

C2

60-64

2,00

C3

50-59

1,50

F1

0-49

0,00

F2

 TABLO 3

Başarı Notu

Harf Notu Karşılığı

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

4.00

AA

A

3.50

BA

B1

3.00

BB

B2

2.50

CB

B3

2.00

CC

C1

1.50

DC

C2

1.00

DD

C3

0.00

FF

F1

0.00

FD

F2

-

Sınava girmedi

FF1

-

Devamsızlıktan kaldı

FF2

TABLO 4

ECTS Grade

% of successful students normally achieving the grade

Definition

A

B

C

D

E

FX

F

10

25

30

25

10

-

-

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

FAIL - considerable further work is required

10 LUK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

10

with distinctions

A

9

excellent

B1

8

very good

B2

7

good

B3

6

almost good

C1

5

satisfactory

C2

4

almost satisfactory

C3

3

not passed or failed

F2

2

not passed or failed

F2

1

not passed or failed

F2

0

not passed or failed

F2

5 LİK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ (A)

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

5

very good

A

4,5

good +

B1

4

good

B2

3,5

sufficient +

B3

3

sufficient

C1

2,5

allowing +

C2

2

allowing

C3

1,5

insufficient

F2

1

insufficient

F2

0,5

insufficient

F2

0

insufficient

F2

5 LİK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ (B)

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

5

very good

A

4,5

better than good

B1

4

good

B2

3,5

better than satisfactory

C1

3

satisfactory

C2

2,5

 

C3

2

failure

F2

5 LİK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ (C)

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

5

excellent

A

4

good

B2

3

satisfactory

C1

2

passed

C3

1

failed

F1

0

failed

F2

  5 LİK SİSTEM NOT DÖNÜŞÜMÜ (D)                

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

5

very good

A

4,5

better than good

B1

4

good

B2

3,5

better than satisfactory

C1

3

satisfactory

C2

2,5

satisfactory

C3

2

failure

F2

ECTS NOT DÖNÜŞÜMÜ

NOT

AÇIKLAMA

Üniversitemizdeki Not Karşılığı

A

excellent

A

B

very good

B1

C

good

B2

D

satisfactory

C1

E

sufficient

C3

FX

failed

F1

F

failed

F2

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-69 DC 1.50
60-64 DD 1.00
50-59 FD 0.50
00-49 FF 0.00

Akademik Tanınma: Çankırı Karatekin Üniversitesi, yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlar. Bu sebeple, ortak olunan kurumların ders içeriklerinin uygunluğunun kontrol edilmesi, yurtdışında geçirilecek dönemin denkliği ve buna bağlı olarak tanınmanın sağlanması için gereklidir. Öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında belirtilen derslere ait , misafir olduğu kurumdan temin edilen Transkript belgesi Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğüne ulaşmasını takiben tanınma işleminin otomatik olarak yürütülmektedir.  Çankırı Karatekin Üniversitesi EBYS sistemi üzerinden sistematik olarak öğrencinin derslerinin tanınmasını sağlamaktadır. Belgelerin ofise teslimini takiben süreç, otomatik olarak yürütülmektedir. Öğrencinin öğrenimini tamamlaması için gerekli olmayan araştırma çalışmaları veya tanınma sağlanamayacak faaliyetler kapsamında öğrenim hareketliliği gerçekleştirilmesi uygun değildir

Öğrenim Hareketliliği: Öğrenim faaliyeti başlamadan önce tanımlanmış ders programı, tüm taraflarca Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilmektedir. Çeşitli sebeplerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, gidilen yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 4 – 7 hafta içerisinde yapılmış olması ve anlaşmanın taraflarınca değişiklik talep edildikten sonra en geç 2 hafta içinde onaylanması gerekir. Çankırı Karatekin Üniversitesi, bu anlaşmada belirtilen derslerden   tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder.

Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce yurtdışında takip edilecek ders programının (öğrenim anlaşmasında yer alan dersler), öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren bölüm/fakülte/enstitü yönetim kurulu alınmakta ve hem Erasmus Koordinatörlüne hem de üniversitemiz öğrenci işlerine de bildirilmektedir.  Böylelikle tanınma sistematik olarak gerçekleştirilir; öğrenci, faaliyeti sona erdikten sonra tanınma hakkını elde etmek üzere akademik veya idari personeli ayrıca ikna etmek zorunda bırakılmamaktadır.

Tam Tanınma şu şekilde gerçekleştirilmektedir: Misafir olunan kurumda alınan ve öğrencinin öğrenim/staj anlaşmasında yer alan derslerin/stajın orijinal isimleri ve kredilerinin transkript ve Diploma Eki’nde yer alması dipnotlarda açık bir şekilde, öğrencinin Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığının belirtilmektedir. Ayrıca transkript ve Diploma Eki 6.1’de10 hangi derslerin Erasmus+ kapsamında ve hangi yükseköğretim kurumunda alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmektedir.   Tam tanınma ile ilgili öğrencilere hareketlilik öncesi yapılan oryantasyon programlarında detaylı bilgi verilmektedir.

Staj Hareketliliği: Staj faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Öğrenim Hareketliliği İçin Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yararlanıcı kurum, bu anlaşmada belirtilen iş programında öğrencinin   tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder. Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, Çankırı Karatekin Üniversitesi tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir. Stajın müfredat programının parçası olmaması halinde dahi Erasmus staj faaliyeti, öğrencinin eğitim alanı ile ilgili bir sektörde yapılır. Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce staj faaliyetinin öğrencisi olunan programda nasıl tanınacağına ilişkin bölüm/fakülte/enstitü kurul kararı alınmaktadır. Böylelikle tanınma sistematik olarak gerçekleştirilmekte; öğrenci, faaliyeti sona erdikten sonra tanınma hakkını elde etmek üzere akademik veya idari personeli ayrıca ikna etmek zorunda bırakılmamaktadır.