Yazdır

Ekibimiz

Bilgiler

Doktor Öğretim Üyesi Şuayip Turan
6351
sturan@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Harun Şimşek
6353
harunsimsek@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Tayfur Uysal
6352
utayfur@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Ece Günen
6361
ecegunen@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Arş. Gör. Dr Mehmet Ali Demir
7652-6355
malidemir@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv