ERASMUS+ KA131 PERSONEL DERS VERME SONUÇLARI

Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği ilanına başvuru yapan adayların dikkatine; 

Başvuruları, Ulusal Ajans`ın başvuru sisteminde "Başvuru Tamamlandı" olarak görüntülenen adayların başvuru sonuçları komisyon tarafından değerlendirilmiştir.

 

Değerlendirme sonucunda;

21 MART 2024 tarihinde Erasmus Koordinatörlüğü’nün resmi internet sayfasında yayınlanan ‘2023 PROJESİ ERASMUS+ KA131 GİDEN PERSONEL DERS VERME BAŞVURU DUYURUSU’ ilanında belirtilen kontenjanlara göre;

 1. Başvuru yapan her personel, kadrosunun bulunduğu Fakülte/MYO/Rektörlük vb. birimler içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
 2. Başvuru yapan her personel, kadrosunun bulunduğu Fakülte/MYO/Rektörlük vb. birimler içerisinde puan üstünlüğüne göre değerlendirilmiştir.
 3. 21 MART 2024 tarihinde Erasmus Koordinatörlüğü’nün resmi internet sayfasında yayınlanan ‘2023 PROJESİ ERASMUS+ KA131 GİDEN PERSONEL DERS VERME BAŞVURU DUYURUSU’ ilanında belirtilen kontenjanlara göre; Üniversitemiz Erasmus+ Seçim Komisyonu:

 

 1. Üniversitemiz Rektörlük birimi için 1 ASIL ve 6 YEDEK,
 2. Üniversitemiz Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve diğer MYO birimleri için 3 ASIL ve 1 YEDEK,
 3. Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için 4 ASIL ve 1 YEDEK,
 4. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 7 ASIL ve 11 YEDEK,
 5. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi için 2 ASIL,
 6. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi için 1 ASIL,
 7. Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi için 1 ASIL,
 8. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi için 3 ASIL ve 9 YEDEK,
 9. Üniversitemiz Fen Fakültesi için 2 ASIL ve 1 YEDEK
 10. Üniversitemiz Orman Fakültesi için 3 ASIL 

olmak üzere toplam 27 ASIL ve 29 YEDEK aday belirlemiştir.

 

NOT: 21 MART 2024 tarihinde Erasmus Koordinatörlüğü’nün resmi internet sayfasında yayınlanan ‘2023 PROJESİ ERASMUS+ KA131 GİDEN PERSONEL DERS VERME BAŞVURU DUYURUSU’ ilanında toplam 25 Kontenjan açıklanmıştır.  Ancak başvuru yapılan ülkelere göre Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından toplam tahmini hibe hesaplaması yapılmış ve kalan hibe miktarı daha önce hareketlilik gerçekleştirmeyen personelden en yüksek puandan başlanarak dağıtılmış ve toplam 27 ASIL kontenjan belirlenmiştir.

NOT: 21 MART 2024 tarihinde Erasmus Koordinatörlüğü’nün resmi internet sayfasında yayınlanan ‘2023 PROJESİ ERASMUS+ KA131 GİDEN PERSONEL DERS VERME BAŞVURU DUYURUSU’ ilanında açıklanan 25 kontenjanın 24’ü ilanda belirtilen şekilde fakültelere/birimlere dağıtılmıştır. Kalan 3 kontenjan ise daha önce hareketlilik gerçekleştirmeyen personel arasından en yüksek puandan başlamak üzere dağıtılmıştır. 

NOT: Hibe hesaplaması, personelin yüklemiş olduğu davet mektubundaki ya da eğitim/öğretim anlaşmasında beyan ettiği ülkeye/üniversiteye ve seyahat bandına göre yapılmıştır.

NOT: Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde sırasıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi’ndeki çalışma süresi fazla olana, eşit olması halinde de dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

NOT: ‘Yapay zekâ ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmiş olmak’ şartını sağlayan 3 personel daha önceki başvurusunda kullanmış oldukları belgelerini yüklemiş olmasından dolayı komisyon tarafından puan verilmeye uygun bulunmamıştır. Bu durum ilan şartında da yer almaktadır (Daha önce durumunu belgelendirip puan verilen personele başvurusunda bir kez daha durumunu belgelendirmesi halinde ilave puan verilmeyecektir). 

NOT: ‘1.derece yakınları ya da kendileri depremden etkilenen personel olmak’ şartından daha önce ek puan alan 5 personele komisyon tarafından yeniden ilave puan verilmemiştir. Ayrıca ilan şartında da yazmaktadır (Daha önce durumunu belgelendirip puan verilen personele başvurusunda bir kez daha durumunu belgelendirmesi halinde ilave puan verilmeyecektir).

NOT: “Görevde olan birim Erasmus Koordinatörlerine 5 puan ve/veya Erasmus için 2018 sonrası dönemde anlaşma yapan personele anlaşma için 5 puan verilecektir. Bir proje döneminde kullanılan koordinatörlük veya anlaşma puanı, aday seçilemezse bir dahaki başvuru döneminde de geçerli olup daha sonra geçerli olmayacaktır. İlan süreci içerisinde yapılan koordinatör değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.” kuralı gereği; iki personele birim koordinatörlüğü puanı verilmemiştir.

NOT: Hibe hesaplaması, personelin yüklemiş olduğu davet mektubundaki ya da eğitim/öğretim anlaşmasında beyan ettiği ülkeye/üniversiteye ve seyahat bandına göre yapılmıştır. Personel daha sonra MÜCBİR sebeple ülke değiştirmek isterse, yüksek hibeliden düşük hibeliye geçiş mümkün iken düşük hibeli 3. ve 2. Kategoriden 1. Kategoriye geçiş, aynı hibe miktarları ve bir üst dilim seyahat desteği ile uygun değildir. Yararlanıcı, ülke değiştirmek isterse ilk belli olan hibesine göre hesaplama yapılacak, gerekirse hibe verilen gün sayısı azaltılacaktır.

NOT: Başvuru yapan 2 adayın davet mektubu ilan tarihleri arasında ve 1 adayın davet mektubu ise 2023 yılı için olduğundan komisyon tarafından ek puan verilmesi uygun bulunmamıştır.

NOT: Başvuru yapan 1 personelden, sisteme öğretim anlaşmasını yüklememiş olmasından dolayı toplam puanından 25 puan düşürülmüştür. Bu durum ilan şartlarında da yazmaktadır (Personel tarafından Öğretim Anlaşmasının (Teaching Agreement) eksiksiz ve İngilizce doldurulması  gerekmektedir. Doldurulmamış ya da eksik doldurulmuş (Teaching Agreement) anlaşmasının olması durumunda başvuru sahibinden 25 (yirmi beş) puan düşülecektir. Bu belgede mutlaka gidilecek ülke ismi belirtilmelidir).

NOT: ASIL olarak seçilen 5 personel Bartın Üniversitesi Konsorsiyumu tarafından hareketlilik gerçekleştirecektir. 5 ASIL, puan üstünlüğüne göre sıralanmış ve en düşük puana sahip 5 ASIL ADAY Bartın Üniversitesi Konsorsiyumu tarafından hibelendirilmiştir.

 

Yedekler, bütçe durumuna göre ÇAKÜ ve/veya Bartın Üniversitesi`nden hibelendirilecektir.

 

Asıl olarak seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir.

 

Başvuruları, Ulusal Ajans`ın başvuru sisteminde "Başvuru Tamamlandı" olarak görüntülenemeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.

 

İTİRAZ SÜRESİ:

3 MAYIS 2024 CUMA günü mesai bitimine kadar değerlendirme sonuçlarına itiraz edilebilir.

Personel itirazları e-posta ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne değil, https://cakumer.karatekin.edu.tr/ üzerinden Genel Sekreterlik makamına yazılı olarak yapılır. Genel Sekreterlik makamı itiraz dilekçesini Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Komisyonuna iletir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Komisyonu, itirazları 10(on) iş günü içerisinde değerlendirir ve nihai sonuçlar Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasında açıklanır. Kesin liste açıklanıncaya kadar kazanılmış hak gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu tarihlerde yapılacak olarak itirazlar nedeniyle asıl ve yedeklerin durumunda değişiklikler olabilir.

Bu nedenle süreci ve başvurunuzun durumunu dikkatle takip etmenizi rica ediyoruz.

Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak ve listemiz son ve geçerli halini alacaktır. 

Zamanında itiraz edilmemiş ve/veya sehven oluşmuş yanlış veya eksik puanlamadan dolayı bu tarih itibari ile ofisimiz sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

NOT: Asıl olarak seçildikten sonra personelin hareketlilikten vazgeçmesi için belirlenen son tarih 30 EYLÜL 2024’tür. Hakkından feragat etmek için personelin Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile bilgi vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan feragat başvurularında personelin bir sonraki başvurusunda puanı (10 puan) eksiltilecektir.

NOT: Asıl olarak seçilen personelin belgelerini tamamlaması için belirlenen son tarih 30 EYLÜL 2024’tür. Belgelerini bu tarihten sonra tamamlayan ya da belgelerini Erasmus koordinatörlüğümüze teslim etmeyen personelin yerine yedek listedeki personel hareketliliğe hak kazanacaktır. Belirtilen tarihe kadar belgelerini teslim etmeyen ve/veya feragat etmeyen personelin bir sonraki başvurusunda puanı (10 puan) eksiltilecektir. 

 

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

14.05.2024 TARİHLİ SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı
Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı