ERASMUS+ KA171 (AB DIŞI) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

Öğrencilerimiz, itirazlarını 10 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar yalnızca https://cakumer.karatekin.edu.tr/ üzerinden Genel Sekreterlik makamına yazılı olarak yapabilir. Genel Sekreterlik makamı itiraz dilekçesini Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Komisyonuna iletir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Komisyonu, itirazları 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirir ve nihai sonuçlar Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasında açıklanır. Kesin liste açıklanıncaya kadar kazanılmış hak gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu tarihlerde yapılacak olarak itirazlar nedeniyle asıl ve yedeklerin durumunda değişiklikler olabilir. Bu nedenle süreci ve başvurunuzun durumunu dikkatle takip etmenizi rica ediyoruz.

Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak ve listemiz son ve geçerli halini alacaktır. 

Zamanında itiraz edilmemiş ve sehven oluşmuş yanlış veya eksik puanlamadan bu tarih itibari ile ofisimiz sorumluluk kabul etmeyecektir.

Dil sınavı, Üniversitemiz “Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından yapılmış olup yabancı dil sınavı ile ilgili sorunları Dil Merkezi ile görüşebilirsiniz. İtirazlar Erasmus Seçim Komisyonu’nun kararı ile kesinlik kazanacaktır. Kesin liste açıklanıncaya kadar kazanılmış hak gibi bir durum söz konusu değildir. Sonuçlarla birlikte aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okunmalıdır.

NOT: Sınav sonucu Asil olan öğrenciler Erasmus kurallarını başarı ile tamamladıktan sonra 2024/2025 Akademik Yılı Güz Döneminde Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanacaklardır. Karşı üniversite kabul ettiği takdirde güz döneminde hareketliliklerini gerçekleştireceklerdir. Yedek öğrenciler ise asillerden feragat edenler olursa asil olacaklardır.

1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak adayın yerleştirildiği üniversitece kabul edileceğinin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir.

2- Katılımcıların, faaliyet öncesi düzenlenecek olan “oryantasyon” etkinliklerine katılımı zorunludur.

3- Lütfen sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, e-posta adresiniz olacaktır.

4- 14 Haziran 2024 tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

5- Karşı kurumlardan gelebilecek “öğrenci kabul etmeme” yönündeki tek taraflı bir karar sonucunda, adayların kurumlarında değişiklik yapılması ya da bunun da mümkün olmaması halinde faaliyete katılamamak ihtimal dahilindedir.

6- Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe:

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere ilanımızda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 250 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

7- Engelli yararlanıcı adaylarının sahip olacakları ek imkânlar ve buna ilişkin yöntemler hakkında, Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilmelidir.

8- Tez aşamasında gidecek öğrencilerin karşı üniversitenin de kabul etmesi halinde ders almalarında bir engel bulunmamaktadır. Bunun yanında Yüksek Lisans öğrencilerinin seçmiş oldukları üniversiteye nomination yazısının Erasmus Koordinatörlüğü tarafından iletilmesinden sonra danışman bulmaları kendi sorumluluklarındadır.

9- Yedek yerleştirme, hareketliliğini iptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz.

KA171 Öğrenim Hareketliliği Sonuçları için Tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba
Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma