ERASMUS+ KA171 STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

Değerli öğrencilerimiz,

2023/24/25 Akademik Yılı Erasmus KA171 Staj Hareketliliği sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.
İtirazlar 7 Haziran 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar yalnızca https://cakumer.karatekin.edu.tr/ üzerinden Genel Sekreterlik makamına yazılı olarak yapabilir.  Genel Sekreterlik makamı itiraz dilekçesini Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Komisyonuna iletir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Komisyonu, itirazları 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirir ve nihai sonuçlar Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasında açıklanır.

Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak olup listemiz son ve geçerli halini alacaktır. Zamanında itiraz edilmemiş ve sehven oluşmuş yanlış veya eksik puanlamadan bu tarih itibari ile ofisimiz sorumluluk kabul etmeyecektir.

Dil sınavı, Üniversitemiz “Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından yapılmış olup yabancı dil sınavı ile ilgili sorunlar Dil Merkezi ile görüşülebilir.

Lütfen sonuçlarla birlikte aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz!

NOT 1: Yurt dışına çıkmadan önce tüm belgelerini ofisimize teslim edip hibe sözleşmesini ıslak imzalamamış hiçbir öğrenciye hibe ödemesi yapılmayacaktır!

NOT 2: En geç 31 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye’den ayrılmış ve karşı kurumda staja başlamış olmanız gerekmektedir! 60 günden az olan hareketlilikler geçersiz sayılacak ve hibenin tamamı iade alınacaktır.

NOT 3:
 Sınav sonucu asil olan öğrenciler henüz aday statüsünde olup Ulusal Ajans’tan koordinatörlüğümüz onay aldıktan sonra Erasmus KA171 staj hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanacaklardır.  

NOT 4: Daha önce Erasmus hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerden 10 puan düşülmüştür.

NOT 5: Feragat için son tarih 28 Haziran 2024`tür. Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

1- Seçilen adaylar minimum 60 gün için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir. Hibeli gün sayısı, gelen davet mektuplarına göre herkese 60 günün üstünde eşit olarak dağıtılacaktır. Hareketliliğe hibesiz katılmak ya da hibeli gün sayısı bittikten sonra hibesiz olarak devam etmek mümkündür.

2- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek oryantasyon etkinliğinin günü ve saati ayrıca duyurulacaktır. Düzenlenecek oryantasyon programlarına katılmak zorunludur

3- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için Erasmus staj hareketliliği linkini https://erasmus.karatekin.edu.tr/tr/staj-hareketliligi-20753-sayfasi.karatekin dikkatle incelemelidir.

4- Lütfen sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, e-posta adresiniz olacaktır.

5- 30 Temmuz 2024 tarihine kadar davet mektubunu ve staj eğitim anlaşmasını ofisimize iletmeyen öğrenciler, staj hareketliliği haklarını kaybedeceklerdir.

6- Staj davet mektubu bulmak ve staj eğitim anlaşmasını bölümüne uygun şekilde doldurmak öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

Hareketlilikler 2022-1-TR01-KA171-HED-000080150 projesinden hibelendirilecektir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yayınlanma Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı