KA131 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

Seçilen 49 asil ve 11 yedek öğrenci ile 15 Mart Çarşamba günü saat 10.30`da Zoom üzerinden sanal Erasmus bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur.

Değerli Öğrencilerimiz,

2023-2024 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği sonuçlarına aşağıda ilan edilmiştir. Öğrencilerimizin itirazları için 17.03.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar erasmus@karatekin.edu.tr adresimize e-mail yoluyla başvuru yapabilirler. Dil sınavı, Üniversitemiz “Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından yapılmış olup, yabancı dil sınavı ile ilgili sorunları Dil Merkezi ile görüşebilirsiniz. İtirazlar Erasmus Seçim Komisyonu’nun kararı ile kesinlik kazanacaktır. Kesin liste açıklanıncaya kadar kazanılmış hak gibi bir durum söz konusu değildir. Lütfen sonuçlarla birlikte aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.

NOT 1: Sınav sonucu Asil olan öğrenciler Erasmus kurallarını başarı ile tamamladıktan sonra 2023/2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanacaklardır. Karşı üniversite kabul ettiği takdirde güz döneminde hareketliliklerini gerçekleştireceklerdir. Yedek öğrenciler ise asillerden feragat edenler olursa asil olacaklardır. 

NOT 2: *Daha önce Erasmus hareketliliğinden faydalanan ve staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerden katılım sayısına göre -10, -20 puan düşülmüştür.

1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak adayın yerleştirildiği üniversitece kabul edileceğinin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir.

2- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ayrıca duyurulacaktır. Düzenlenecek oryantasyon programlarına katılmak zorunludur

3- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için Erasmus öğrenim hareketliliği linkini https://erasmus.karatekin.edu.tr/tr/ogrenim-hareketliligi-20752-sayfasi.karatekin dikkatle incelemelidir.

4- Lütfen sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, e-posta adresiniz olacaktır.

5- 17 Mart 2023 tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

6- Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

7- Karşı kurumlardan gelebilecek “öğrenci kabul etmeme” yönündeki tek taraflı bir karar sonucunda, adayların kurumlarında değişiklik yapılması ya da bunun da mümkün olmaması halinde faaliyete katılamamak ihtimal dahilindedir.

8- Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına Erasmus öğrenim hareketliliği https://erasmus.karatekin.edu.tr/tr/ogrenim-hareketliligi-20752-sayfasi.karatekin bölümünden erişebilirsiniz.

9- Seçilmiş bulunulan üniversitelerin öğrenim diline ilişkin koşullara dikkat edilmesi ve talep edilecek dil sertifikalarının başvuru aşamasında sunulması önem arz etmektedir. Dil yeterlilikleri konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcılara aittir.
Üniversitemizin düzenleyeceği zorunlu dil kursuna B1 sertifikası olanlar (sertifikayı ibraz etmek şartıyla) katılmak zorunda değillerdir 

10- Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe:
Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere ilanımızda  belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. 

11- Engelli yararlanıcı adaylarının sahip olacakları ek imkânlar ve buna ilişkin yöntemler hakkında, Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilmelidir.

12- En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı ve ikili anlaşma kontenjanı dâhilinde seçilmiştir.

13- Tez aşamasında gidecek öğrencilerin karşı üniversitenin de kabul etmesi halinde ders almalarında bir engel bulunmamaktadır. Bunun yanında Yüksek Lisans öğrencilerinin seçmiş oldukları üniversiteye nomination yazısının Erasmus Koordinatörlüğü tarafından iletilmesinden sonra danışman bulmaları kendi sorumluluklarındadır.

14- Yedek yerleştirme, iptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Bu sebeple gideceğiniz üniversiteyi tercih ederken bilinçli şekilde davranınız.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yayınlanma Tarihi: 14 Mart 2023 Salı
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma