REKTÖR ÇİFTÇİ, ÇAKÜ’NÜN AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİNE ÜYELİK BAŞVURUSUNU İMZALADI

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanlığı tarafından hazırlanan Avrupa Üniversiteleri Birliği( European University Association-EUA) adaylık başvurusunu tamamladı. Üniversitemiz, günümüz şartlarında uygun araştırma projelerinde yer alarak ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam etmektedir.

Üniversitemiz, 49 Avrupa ülkesinde 800’den fazla üniversiteyi ve ulusal rektörlerin konferanslarını temsil eden Avrupa Üniversiteler Birliği’ne Bireysel Tam Üyelik Başvurusunda bulundu. Avrupa Üniversiteleri Birliği (EUA), Bologna Sürecinde ve yükseköğretim, araştırma ve yenilik konusundaki AB politikalarını etkilemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA) yükseköğretimde gelecekte odaklanacağı tematik öncelikler ve çalışmalar: eğitim ve öğretimde dijitalleşme, genç mezunların istihdamı, kaynaklara açık erişim sistemi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi “Türk üniversiteleri arasında bireysel tam üyelik sahibi olan 39 üniversite bulunduğunu ve ÇAKÜ olarak bu birliğe dâhil olarak çok çeşitli projelere, etkinliklere ve diğer karşılıklı öğrenme faaliyetlerine katılarak diğer kurumlar ile en iyi uygulamaları üniversitemize kazandırmayı hedeflemekteyiz” dedi. Rektör Çiftçi, “Avrupa Üniversiteler Birliği’nin ve üniversitemizin Araştırma ve Geliştirme, Kalite güvencesi, sürdürülebilir kalkınma gibi ortak hedeflerinin olması bizi bu birlikteliği yapmayı cesaretlendirdiğini, Üniversitemizin misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini” ifade etmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı